lördag 18 februari 2017

Kommersiell radio förkastar plan för DAB-övergång i Tyskland

Riksorganisation lämnar samarbetet med staten
Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT), den största nationella organisationen för kommersiell radio i Europa, har förkastat den förslagna Aktionsplan zur Transformation der Hörfunkverbreitung in das digitale Zeitalter (färdplanen för radions förvandling i digitalåldern) eftersom den inte går att sälja in på marknaden. VPRT lämnar också den gemensamma arbetsgruppen på ministeriet för transport- och digital infrastruktur.


Ordförande för radio- och ljudtjänster i VPRT  Klaus Schunk, vd på Radio Rainbow, säger att ny teknik inte kan bestämmas politiskt. Sådant måste konsumenterna själva övertygas om och få möjlighet att själva välja på en marknad. Han menar att att färdplanen inte tar hänsyn till marknadens realiteter, att den förespråkar ensidigt DAB+ och tar ingen hänsyn till användarperspektivet.

VPRT är också kritisk till att kommersiell radio inte får ta över de FM-frekvenser som de statliga kanaler ARD och Deutschlandradio avser lämna när de går helt över till DAB+. Det är fel att staten istället konfiskerar dessa frekvenser.

VPRT kritiserar det förslagna reglerna om att inte inbegripa mobila enheter när man ska marknadsföra digital radio. Smartphones är en viktig och växande marknad för digital radio. Att inte ta hänsyn till detta i en färdplan för digital radio innebär helt enkelt att man döljer konsumentbeteendet, säger Klaus Schunk.

Läs VPRT Pressrelease
Privatradios verlassen Digitalradio-Board des Bundesverkehrsministeriums ohne Zustimmung zu einem gemeinsamen Aktionsplan

Det nationella DAB+ nätet i Tyskland är nästan helt utbyggt idag, men endast ca 5 % av befolkningen beräknas lyssna regelmässigt på DAB-radio. De övriga digitala alternativen - satellit, kabel och Internet - är fortfarande mer populära som alternativ till FM.

Läs även
Tyska regeringen avvisar förslag om DAB-tvång för radiomottagare
Motvind för DAB-radio i västra Tyskland