torsdag 2 februari 2017

Minskat antal tv-avgifter

Fortsatt nedåt trots befolkningstillväxt i Sverige
Politikerna har nu påbörjat sitt arbete med att försöka hitta nya finansieringslösningar för svensk public service (SVT, SR och UR) inför en ny avtalperiod som börjar 2020. Vid årsskiftet betalade drygt 3,5 miljoner svenskar tv-licens till Radiotjänst, en minskning med omkring 20.000 jämfört med året innan. Samtidigt ökar Sveriges befolkning och nådde häromdagen 10 miljoner.


Tillbakagång är endast ungefär 0,6 procent. Samtidigt ser vi en utveckling att tv-innehavet sjunker bland hushållen, säger Radiotjänsts kommunikationschef Johan Gernandt. Nio av tio som ska betala tv-licens gör det också.  Enligt Radiotjänst finns inget brådskande behov av ett nytt finansieringssystem. Dock talar mycket för att ett sådant system, som kan innebära att en medieavgift tas ut av av alla inkomsttagare via skattsedeln, leder till att Radiotjänst AB avvecklas. Radiotjänst, som är ett dotterbolag till public servicebolagen, har 300 anställda varav 220 i Kiruna.

Läs även
Svensk public service får 8 miljarder 2017
NRK vill att alla hushåll betalar tv-avgift