torsdag 2 februari 2017

Stopp för rysk propagandist att köpa finsk radiostation

Radioaffär ”äventyrar nationell säkerhet”
Den kontroversielle Johan Bäckman hindras av kommunikationsministeriet från att köpa radiostationen Love FM 95,3 i Tammerfors med sändningstillstånd till 2019. Anledningen är att ett övertagande av stationen, som förmedlar ryska nyheter i Finland, skulle ”äventyra den nationella säkerheten”.
Johan Bäckman är docent i rättssociologi på Helsingfors universitet.
Bäckman är också knuten till RISI, det ryska institutet för strategisk forskning, som enligt Yle har kopplingar till den ryska underrättelsetjänsten. Bäckman menar bland annat att ryska medborgare diskrimineras i Finland och att Sovjetunionen aldrig ockuperade Estland. 2009 stoppades han från att komma in i Estland, skriver Radionytt.