måndag 13 februari 2017

Holländarna vill ha digitalradio, men inte DAB

Utebliven konsumentefterfrågan kan döda DAB+ i Nederländerna
Statens miljoneurokampanj för att få folk att byta till DAB har misslyckats, enligt public service-bolaget Nos. Radioförsäljare och bilhandlare rapporterar att få personer har bytt till DAB+ systemet, trots målet att alla ska ha gjort ändringen av 2017. Men Internet verkar vara stötestenen. Online-återförsäljaren Coolblue säger att försäljningen av digitala radioapparater har ökat, men det är radioapparater för Internet som är mest populära. Många konsumenter har bytt från FM till internetradio, hemma och i bilen.


Trots ett fullt utbyggt nät för DAB+ är andelen radiolyssning via DAB+ endast cirka 5 % på veckobasis. Den holländska marknaden för smartphones, tabletter och e-läsare är "fullständigt mättad" och nästan alla som vill äga en eller flera av enheterna gör så, säger marknadsundersökningsföretaget GfK. Cirka 83% av holländarna över 12 år har nu en smartphone enligt DutchNews.nl.

Den konservativa-liberala partiet VVD, som leder nuvarande regering, säger i sitt program inför allmänna valen 15 mars att man avser att skära public servicekoncernen NPO:s budget med 300 miljoner euro. Detta kommer nästan halvera NPO ibudget vilket leder till en nedläggning av åtminstone en av tre TV-kanaler och även de nischade DAB-kanalerna.

Läs mer
Dutch Go for Digital Radio, But Not for DAB