torsdag 19 oktober 2017

Radio och tv direkt till storpublik via mobilt bredband snart här

BBC rapporterar om fortsatt framgång med att utveckla LTE Broadcast.
Radiolyssningen sker i ökad grad alltmer via Internet och då särskilt på mobila plattformar som smartphones och läsplattor. Mycket via fast fiber och wifi, men de mobila bredbandsnätet (MBB) på 4G - och senare 5G - får ökad betydelse.  Sedan några år har stora radiobolag, telekombolag och elektronikindustrin arbetat för att utveckla den nya eMBMS-tekniken (LTE Broadcast) för radio och tv. BBC rapporterar nu om sitt arbete samtidigt som samverkansgruppen 3GPP publicerar sin senaste rapport Release 14.


LTE Broadcast sägs ge stora fördelar för radio- och tv-publiken. Tekniken innebär att man sänder radio och tv multicast d.v.s. från en sändare till flera mottagare samtidigt istället istället för till en mottagare per stream. Publiken kan se på tv eller lyssna på radio via sina smartphones och läsplattor som man har vant sig via marksänd radio och tv. Tekniken beräknas sättas i reguljärt bruk 2020-2022, men några länder bl.a. Sydkorea har aviserat att man startar tidigare.

LTE Broadcast sänds oftast på 800 MHz och högre frekvensband, men kan även användas i andra frekvensområden exempelvis 450 MHz som har fördelen att ha den bästa räckvidden av för mobilt bredband.

LTE Broadcast är huvudsakligen inriktat på television eftersom en tv-kanal tar stor kapacitet i nätet. En radiokanal tar ca 35-45 ggr mindre utrymme. Radio följer s.a.s. med på köpet. Redan idag har nuvarande MBB med 4G stor kapacitet och klarar utan problem av distributionen av radio och tv till befolkningen där näten är väl utbyggda, som i Finland, Norge och Sverige.  

Analys

LTE Broadcast kommer sannolikt att på sikt sätta stopp för mer traditionell marksänd digital radio och tv. MBB kommer att ha lika bra om inte bättre geografisk täckning eftersom det är en samhällelig nyttoresurs (utility) för kommunikation i en högre grad än marksänd digital radio och tv.  Vinnarna bör i första hand bli mobila telekomföretag och förlorarna blir sannolikt företag som lever på marksänd radio- och tv-distribution som svenska Teracom och norska Norkring.

Rekommenderad fortsatt läsning:
Mobile Broadband Opening for Broadcast Radio and Television

Läs även
Mobilt bredband framtidens plattform för radio och tv 

Världens snabbaste mobilnät marginaliserar DAB-radion
DAB-radio: Lobby i strid mot mobilt bredband