måndag 21 maj 2018

Nordiska streamingmarknaden växer mest

Nya globala aktörer väntas på marknaden och hotar linjär tv.
Norden, följt av Storbritannien, har högst andel prenumeranter när det kommer till betalda streamingtjänster i hushållet. Mediavision har i en ny undersökning sett en toppnotering av antalet prenumeranter för betalda streamingtjänster i Norden; 45 procent, vilket betyder att fem miljoner hushåll i regionen prenumererar på minst en streamingtjänst. 

Tillväxten har under senaste året ökat med 16% och 700.000 prenumeranter har tillkommit. Enligt undersökningen är konsumenterna långt ifrån mätta och marknaden förväntas att växa ytterligare.  

Netflix är fortsatt starkast med nästan 3,5 miljoner hushåll i Norden. Men trots deras starka position har Netflix marknadsandel försvagats något under det senaste året, från nära 50 procent för ett år sedan till 40 procent idag. Medan mer lokalt förankrade streamingtjänster som Viaplay och C More ökat sina andelar.

 Marknaden drivs också av att många väljer att skaffa mer än ett abonnemang. 

Just nu noterar Mediavision ett ökat intresse för de lokala aktörernas tjänster, både reklamfinansierade, gratis och prenumererade. Vår tolkning är att de investeringar som nordiska mediebolag gjort i innehåll och teknologi nu ger resultat. Men det är också vår uppfattning att konkurrensen kommer att tillta ytterligare, eftersom flera "nya" globala medieaktörer sannolikt gör entré i Norden. För konsumenter innebär detta en fortsatt ökning av utbud och valfrihet, säger Marie Nilsson, vd Mediavision.Läs mer i Resumé