torsdag 24 maj 2018

Lysande utsikter för kommersiell radio i Finland

FM-radio säkras till 2030.  Även mellanvåg får en chans
I januari 2020 inleds en ny tioårig tillståndsperiod för den kommersiella radion i Finland. Det blir sju nationella FM-tillstånd, med en täckning på minst 75 procent av befolkningen. Dessutom utlyses elva delvis riksomfattande radionät (minst 40% i hushållstäckning) samt ett antal regionala och lokala tillstånd. Bl.a. finns plats för åtta stationer i Helsingfors.


Dessutom öppnas möjlighet att sända på tre lång/mellanvågsfrekvenser i Björneborg (92,2 och 1485 kHz) och Tammerfors (648 kHz). Några planer på DAB-radio finns inte i Finland, som redan 2005 beslöt att använda hela frekvensutrymmet i VHF-band III för enbart television (DVB-T).

Kommersiell radio i Finland fortsätter att gå bäst i Norden och ökade omsättningen med tio procent under april. Det utgår inga koncessionsavgifter för kommersiell radio i Finland.

Mer detaljer

Föreskrift 74 om användningen av frekvenser avsedda för koncessionspliktig radioverksamhet (Kommunikationsverket)

Läs även
Nytt rekord för radioreklamen i Finland