måndag 7 maj 2018

Fri musiksurf på mobilen får skulden för DAB-radions lyssnarfiasko

Tecken på att DAB-lobbyn nu drabbas av panik.
Som tidigare rapporterats lyssnar färre än häften av norrmännen på DAB-radio och var fjärde har inte ens DAB-mottagare. Många lyssnar istället på lokalradio på FM liksomdansk eller svensk FM-radio. DAB-aktörerna betraktar dock nu strömmande musik via nätet som det värsta hotet mot DAB. På konferensen Digitalforum i Oslo menade Ole J Torvmark, Digitalradio Norge AS, att fri strömning av Spotify på mobilabonnemang har tydligt påverkat radiolyssningen. Han visade på mätningar som visar att streaming av musik har ökat mer än radio efter FM-släckningen.


Torgeir Waterhouse från IKT-Norge menade tvärtom att det är FM-släckningen som är orsaken till radions fall. Men Torvmark går ändå vidare och klagar nu hos telemyndigheten NKOM. Radiobransjen er bekymret for hvordan nulltakseringen av musikkstrømming kan virke konkurransevridende og påvirke brukernes valg. Spesielt gjelder dette radiovanene og rekrutteringen blant den yngre delen av befolkningen, skriver Torvmark i brevet till NKOM.

Mot denna syn invänder dock Norsk Radiolytters Förening (NRLF) som idag i en skrivelse till NKOM menar att  Ole J Torvmark är personligt ansvarig för de problem som radiobranschen står inför. Han tog avsiktligt bort en användarplattform som gav åtkomst till ett stort antal användare samtidigt och trodde att radiolyssnarna lydigt skulle följa hans strategi. De gjorde de lyckligtvis inte och hans synpunkter visar att hela strategin misslyckades. När Ole J Torvmark tar upp NKOM, anser vi att det är ett oärligt syfte - och inte för slutanvändarens bästa Han måste helt enkelt ta konsekvenserna av sitt val - han representerar inte lyssnare och publik, som har gjort val som inte gick hans väg och som inte har något att göra med nolltaxa - men valmöjligheterna, menar NRLF.

Dagens valgmuligheter er uendelige for forbrukeren – og forbrukeren kan naturlig nok velge andre tjenester når FM-nettet ble stengt. At en samlet radiobransje ikke så dette
som et problem, vitner ikke bare om dårlig dømmekraft – men mangel på regelrett forståelse på hvordan et bruksmønster foregår. Når Torvmark på vegne av radiobransjen snakker om konkurransevridning på grunn av nulltaksering – snakker han ikke på vegne av forbrukeren,
skriver NRLF.

Analys och kommentar
Det finns naturligtvis många fler skäl till att DAB-satsningen i Norge går mot ett misslyckande.Det handlar bl.a. systemet otillräckliga räckvidd, bristande mottagning och ljudkvalitet i jämförelse med det tidigare FM-nätet. Klagomålen har varit många och började strömma in redan släckningen av de nationella FM-sändarna inleddes i januari 2017.  Det finns också ett utbrett missnöje hos många över att tvingas över till DAB och därmed också behöva investera i nya mottagare i både hem och i bil. Särskilt som man nu också vet att Norge sannolik t blir det enda eller ett av de få av världens 220 länder som lägger ner sitt nationella FM-nät.

Opinionsmätningarna ända sedan sommaren 2016 har konstant visat på det utbredda missnöjet med FM-stängningen. I stora drag kan man utläsa att sex av tio norrmän är missnöjda och två av tio nöjda.

Mycket talar nu för att politiker i Stortinget kommer att sätta ner foten och kräva att misslyckandet utreds. Skulden för fiaskot måste sökas bortom Torvmark; hos de aktörer i lobbyn som bl.a. anlitat känd PR-byrå för att kunna föra Stortinget och kulturministrarna bakom ljuset. En riktig praktskandal synes stå för dörren.

En statlig myndighet som NKOM har dock inte mandat att försöka rädda ansikten och ekonomier för statsradion och de två utländska radiobolagen genom att stoppa fri surf i mobilabonnemangen.

Läs skrivelserna till NKOM
Nettnøytralitet, nulltaksering av musikkstrømming og konsekvenser for radiobruken
Inspill fra Norsk Radiolytter-Forening til NKOM