tisdag 24 november 2015

Fortsatt trögt för DAB-radio i Frankrike

Remiss visar på bristande intresse hos de stora radiobolagen
Mediemyndigheten CSA har nu sammanställt synpunkter på ett samråd angående fortsatt fastställande av sändningsområden för DAB+ . Office de Radio (paraplyorganisation för de fyra största privata radiogrupper i Frankrike - Lagardère Active stationer, NextradioTV, NRJ och RTL Group) är fortsatt motståndare till införande av digitalradio; det saknas en fungerande ekonomisk modell. Den nuvarande regeringen har sedan 2012 stoppat Radio France - public serviceradion - från att sända DAB - av ekonomiska skäl. Men organisationer för oberoende programföretag, inklusive SIRTI, CNRA och SNRL, fortsätter att verka för utbyggnaden av DAB +, förbehållet den framtida finansieringen av närradio (som idag finansieras av staten till 40%).

CSA har föreslagit två DAB multiplexer för i varje "område" - en lokal tilldelning och en "förlängd" tilldelning. De flesta lokala och regionala programföretag vill ha minst tre per område, och fyra i områden som för närvarande brist på FM-utrymme. Både SIRTI och SNRL har tidigare uttryckt motstånd mot rikstäckande tilldelning för digital radio, och fortsatte att uttrycka denna oro i den senaste remissomgången. 

CSA planerar nu en ansökningsomgång för digitalradio för att fler stationer ska kunna sända 2016. Alla berörda radioföretag är för snabb utbyggnad av DAB, men samtidigt uttrycks oro om alla berörda parter ska ha tillräcklig finansiell kapacitet.

Sedan juni 2014 finns 13 DAB+ multiplexerer i drift i Paris, Nice och Marseille som mest används av lokala radiostationer och närradio. Detta står i kontrast till bl.a. Norge och Sverige där närradion helt motsatt sig att FM-radion ska ersättas av DAB+ något som istället de stora radioföretagen önskar sig. -  Den totala veckolyssningen på DAB-radio i Frankrike beräknas inte överstiga 3%. 

Ladda ner

Läs också