torsdag 19 november 2015

Mobila telekombolag: Lägre delen av UHF-bandet kan användas gemensamt med televisionen

Hittills begränsad framgång på WRC-15 för att få fram mer frekvensutrymme för mobilt telekom
Det som anses vara den viktigaste punkten på agendan för World Radiocommunication Conference (WRC-15) in Geneve, att bestämma utrymme för mer utrymme för mobilt bredband, visar sig också som väntat vara den mest kontroversiella. GSMA, mobila telekomoperatörernas organisation, har i ett uttalande understrukit potentialen med 470-694 MHZ för mobil bredbandsutveckling på landsbygden liksom de socio-ekonomiska fördelarna. Man slår också tillbaks mot den felinformation som sprids av rundradiobolagen som sänder marksänd television på UHF-bandet. - Konferensen har nu en vecka på sig att nå resultat i frågan.