onsdag 6 januari 2016

Radiomyndigheter i Sverige och Danmark byter namn - igen

Allt fler mediefrågor koncentreras till allt färre myndigheter
Myndigheten för radio- och tv heter nu Myndigheten för press, radio, och tv (MRTV) sedan Presstödsnämnden upphört och dess uppgifter tagits över av myndigheten.Tidigare hette myndigheten Radio- och tv-verket med rötter i Kabelnämnden, Närradionämnden och Granskningsnämnden.

tisdag 22 december 2015

Tredje mediesektorn i Europa får ny ordförande

Expertplattformen för icke-kommersiell lokal radio och tv förstärks
Vid sitt årsmöte i Madrid fick styrelsen för Community Media Forum Europe (CMFE) tre nya medlemmar. Judith Purkarthofer (Österrike) har tagit över som ordförande efter Ciáran Murray (Irland). Sverige får fortsatt representation genom invalet av Jacob Schulze från Stockholm som ingår i styrelsen för den nya paraplyorganisationen för närradio och öppna kanaler Community Media Sweden. Ny i expertgruppen är bl.a. Lina Chawaf som driver den syriska radiostationen Radio Rozana som sänder från Paris. Expertgruppen inklusive styrelsen har nu medlemmar från 16 länder i Europa.

fredag 18 december 2015

Tv-avgift finansierar stöd till närradio i Danmark

Närradion delar på DKK 17,5 miljoner i statligt stöd 2016
Radio- och tv-nämnden har fördelat driftsstöd för icke-kommersiell lokal radio och tv. Liksom tidigare år är totala stödet DKK 43,8 miljoner (SEK 54,4 milj) av vilket radio får 40% och tv 60%. 153 närradiostationer har fått ett bidrag om vardera högst 122.444 kr per station. 34 icke-kommersiella lokal-tv-stationer delar på DKK 26,3 miljoner.

torsdag 17 december 2015

Teracom sluter åttaårigt FM-avtal med Sveriges Radio

Avtalet indikerar att FM-radion nu aldrig ersätts med DAB
Teracom har efter en offentlig upphandling fått det fortsatta förtroendet att leverera ett landstäckande markbaserat nät för FM och RDS till Sveriges Radio. SR inledde upphandlingen i april 2015. Grundkraven från Sveriges Radio är en fortsatt befolkningstäckning på minst 99,8% men med en fortsatt skärpning av kraven på driftsäkerhet och robusthet. 

måndag 14 december 2015

Dansk utredning: DAB-radio ersätter inte FM i en nära framtid

Digitalradio handlar alltmer om Internet. Kommer DAB skrotas?
Det finns inga utsikter om att digital radio inom överskådlig framtid kommer att nå så stor spridning som FM-radion idag. Om sex år kommer minst halva radiolyssningen fortfarande vara på FM. Detta framgår av en marknadsundersökning som Kulturstyrelsen nu skickat ut på remiss till glädje för flera i radiobranschen. Är fastnättelefonen på väg tillbaks? Nej, och det är inte DAB heller. Sådant kunde man ha frågat poliitkerna, då man i våren 2015 var på väg att besluta sig för att sätta en mycket snäv tidsgräns för att släcka FM till fördel för DAB. Hade man gjort det, skulle det nästan ha varit som man också trodde att fasta telefonen skulle avlösa mobiltelefonen, säger John R. Kristensen, vd för upphovsrättsorganisationen Gramex till Berlingske Business. 

torsdag 10 december 2015

Opinionsarbete mot DAB-radio prisas

Public servicerådet får hedersomnämnande som Årets Lobbyist.
Den ideella föreningen Public servicerådet (PSR) tilldelades idag branschtidningen Resumés hedersomnämnande som Årets lobbyist. Efter några års slit med frågan är det glädjande att få ett sådant här erkännande, säger ordförande i PSR Gunnar Bergvall. Vi vill dock framhålla att vi inte har varit ensamma om att ifrågasätta DAB-projektet. Den kvalificerade delen av remissopinionen liksom dagspressen och Riksrevisionen är emot förslaget att ersätta FM-radion med DAB. Vår roll har framför allt varit att sätta fokus på frågan och att få politiker och myndigheter att närmare granska det hela . 

torsdag 3 december 2015

Kommissionens stopp för ensidigt statsstöd drabbar DAB-radio

EU-domstolen bekräftar beslut om återbetalning av statsstöd för marksänd digital-TV
EU Tribunalen i Luxemburg bekräftar kommissionens beslut att återkräva det statliga stöd som Spanien gett operatörerna av marksänd tv. De åtgärder som vidtagits av de spanska myndigheterna har inte respekterat principen om teknikneutralitet. Digitaliseringen av sändningar i EU kan genomföras tekniskt via marknät (DTT), satellit eller kabel plattformar eller via bredbandsanslutning till Internet. - Beslutet blir vägledande såtillvida att inte heller etablering av DAB-radio kan erhålla ensidigt statsstöd inom EU.

måndag 30 november 2015

Medierna kommer att dominera mobilt bredband 2021

Utvecklingen av smartphones i Indien visar på framtiden 
Det finns nu fler mobilabonnenter än människor på vår planet. Indien har nu 13 % av dessa mobilabonnenter; en halv miljard som nu blir världens nästa största marknad efter Kina. Mobilsektorn bidrar till landets ekonomi och utgör idag 6% av BNP. <:> Globalt ökar mobilt bredband tiofaldigt fram till 2021. Det är främst video som driver upp datatrafiken. Video/tv kommer om fem år att utgöra 70 % av all datatrafik i mobilt bredband. Utrymmet för audio/radio blir stort även om detta upptar en betydligt mindre del av datatrafiken; ca 5%. Smartphones blir huvudfaktor för mottagningen av mobilt bredband.