söndag 8 november 2015

Lokalradioklagomål över DAB-beslut till justitiekanslern

Europarättsliga regler kan stoppa stängning av FM-radio i Norge
Kulturdepartementet har begärt att regjeringsadvokaten RA (motsvarar justitiekanslern i Sverige) svarar på brevet från Norsk Lokalradioforbund (NLF) om regeringens beslutsprocess för FM-släckning 2017 har varit korrekt. Advokaterna, som på uppdrag av NLF synar regeringens och kulturministeriets DAB-beslut närmare, menar att en FM-stängning kan vara ett brott mot rätten till fri rörlighet och kan hindra möjligheten för företag att etablera sig i Norge. De är också kritiska till NRK användning av licensmedel för DAB-projektet, som de tror kan ge upphov till rättsliga frågor om statligt stöd.

I ett brev till kulturminister Thorhild Widvey har advokaterna begärt svar på ett frågor och meddelat att NLF överväger att ta ärendet till EFTA:s övervakningsmyndighet (ESA) eftersom ministeriet inte har tagit hänsyn till EES-reglerna vid sitt beslut.
Kulturdepartementet har i en skrivelse till NLF  i dagarna meddelat att man räknar med att kunna besvara framställan under november även om arbetsbelastningen hos RA är stor.

Ordföranden i NLF, Svein Larsen, anser att svaret tyder på att lokala stationer har ett bra fall: Det er interessant at departementet nå har sendt vårt brev med våre spørsmål over til Regjeringsadvokaten og bedt de om å svare. Det kan jo lett tolkes som om departementet ikke har spurt Regjeringsadvokaten om de EØS-rettslige sider før beslutningen om å slukke store deler av FM-nettet ble fattet. Det burde de kanskje ha gjort.

När Stortinget beslöt att rikstäckande kanaler ska släcka sina FM-sändare 2017 beslutades också att ett antal lokala radiostationer tvingas stängas, så att NRK, P4 och Radio Norge inte förlorar lyssnare när de går över till DAB. De flesta mindre lokala radiostationer har fått förlängd FM-tillstånd till 2022.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller EES är ett associeringsavtal mellan europeiska länder som omfattar dels alla länder som är med i EU, dels de till Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) anslutna staterna Island, Liechtenstein och Norge.

Läs mer

Läs även