tisdag 24 november 2015

Brittiska konsumentintresset för DAB har svalnat

Tecken på en mättad marknad för DAB med fortsatt FM och fler smartphones 
Mediemyndigheten Ofcom har presenterat mätningar som visar att 27% av brittisk radiolyssnande är via DAB vilket är två tredjedelar av allt digitalt radiolyssnande(Internet och via tv-nätet). Detta är högsta andelen i världen, men så har DAB funnits i landet sedan 1995. Men det finns tecken på att DAB-lyssnandet närmar sig kulmen. I mätningarna har man också frågat de hushåll saknar en DAB-mottagare om de räknar med att köpa en sådan inom ett år. 6 av 10 hushåll svarar att detta inte är troligt (13 %) inte alls är troligt (21%) eller säkert inte (25%). Endast 14 % kan tänka sig köpa en DAB-mottagare.

FM-radio fortsätter att dominera lyssningen i Storbritannien vilket inte är oväntat då det beräknas finnas ca 110 miljoner FM-mottagare i landet. Det finns heller inget beslut att, som i Norge, stänga FM. 

Mätningar av radiolyssnandet bygger på en del osäkra faktorer eftersom ett hushåll kan ha flera olika radioplattformar (AM, FM, DAB, Internet, via TV-nät och/eller satellit). En faktor som tillkommit senaste åren är också den ökade musik- och radiolyssningen via smartphones.