tisdag 10 november 2015

Datakapacitet för FM-radio ökar kraftigt

RDS2 ger FM nya möjligheter med bild och text i display
Den nya standarden för data över FM, RDS 2, har nu presenterats i Berlin. RDS 2 ger fyra gånger mer datakapacitet än tidigare för text, grafik och logotyp, faktorer åberopas som ett av DAB-systemets mervärden. Nu får FM nästan samma möjligheter. Man räknar med att RDS 2, som också ger nya intäktsmöjligheter, får stort genomslag för radiobranschen.

RDS (Radio Display System) är sedan 30 år en väl använd standard för text och data via FM-nätet. Hittills har den mest använts för att visa stationens namn, men en del sänder också trafikmeddelanden och annan information. Ett av problemen med den nuvarande RDS är att utrymmet är begränsat, bl.a. kan inte stationsnamnet innehålla mer än 8 tecken. I den nya versionen, RDS 2 är många av restriktionerna för RDS borta, nu med utrymme för betydligt mer text och systemet kan också sända grafik som stationslogotyp. Det blir sålunda möjligt att visa reklam, i färg och med bilder, i FM-radiodisplayen.

RDS 2 är bakåtkompatibel. Det innebär att du inte behöver kasta gamla radioapparater, de kommer att fungera precis som tidigare. De kommer också att fungera bättre, eftersom en del av de funktioner som genomförts i den ursprungliga RDS-systemet inte längre används, så att du kan använda outnyttjad kapacitet för nya tjänster. Således, radiostation och lyssnaren får tillgång till nya tjänster utan att uppgradera sina radioapparater. Men för att få samtliga nya funktionerna måste man köpa en ny radio.

Fördelen med RDS2 på FM att data kan delas upp mer lokalt bl.a. för VMA-sändningar (Viktigt Meddelande till Allmänheten). På så sätt kan man skicka mer relevant lokal information, inklusive trafik och händelser till en lokal mottagare på FM. RDS2 än DAB. Den nya RDS2 standarden kommer också att tala med Internet, d.v.s. samma data som används för radio på Internet..

RDS 2 tas i bruk nästa år. SR har ännu inte tagit ställning för RDS 2.

Läs mer i lokalradio.no

Läs även