fredag 13 november 2015

Medieanvändningen på internet ökar stort i Sverige

Fyra av tio internetanvändare lyssnar på radio och tre av tio på podradio
2015 är det 93 procent av befolkningen som har tillgång till internet och 91% som använder internet. I åldern 8-55 år är det över 95% som använder internet. Den dagliga användningen av internet ökar även i alla åldersgrupper. 90% har bredband hemma, 59% har en surfplatta och 97% av befolkningen har en mobiltelefon. 77%  av befolkningen har en smartmobil och 76% använder internet i mobilen, 62% gör det dagligen. Mer än hälften av svenskarna upp till 55 års ålder använder internet i mobilen dagligen. Radiolyssnadet direkt och via podradio ökar tydligt enligt rapporten Svenskar och Internet.

I genomsnitt använder vi internet totalt 21 timmar i veckan, varav drygt 8 timmar spenderas på internet i mobilen.

77 %  lyssnar på musik på internet 2015. 42 %  lyssnar på en radiostation på internet, 30 % lyssnar på poddradio och över hälften (54%) av musiklyssnarna betalar för att lyssna via internet.  

Lite mer än tre fjärdedelar av internetanvändarna (77%) lyssnar någon gång på musik via internet. 36%t lyssnar dagligen. Spotify är populärt, nästan var tredje internetanvändare (29%) använder tjänsten dagligen. Nästan alla unga (16-25 år) lyssnar åtminstone någon gång på musik på internet och 66 %  lyssnar dagligen på Spotify. Det är betydligt fler än de som lyssnar på traditionell radio. 

Varje vecka är det 77 procent av svenskarna som lyssnar på traditionell FM-radio. Inför valrörelsen 2014 blev dock Internet f.f.g. större media än denna radio.

Medietiden på internet ökar, men den är ändå väldigt mycket lägre än tiden som läggs på traditionella medier. 76% läser dagstidningar på internet, men andelen har varit lika hög i flera år. 15%  läser e-böcker vilket är en liten ökning, men ännu inget genombrott för e-boken. 67% tittar på tv-playtjänster, flest tittare finns i åldersgruppen 26-45 år där över 70 procent gör det någon gång eller oftare. 28%  tittar på Netflix. 

Besökarna på sociala nätverk har ökat från 53% av internetanvändarna år 2010 till 77% år 2015. 70% av internetanvändarna använder Facebook och nästan hälften gör det dagligen.

Den genomsnittliga hastigheten för bredband i Sverige (mätt med Bredbandskollens webbtjänst) var 41 Mbit/s under 2014. Det är dubbelt så högt som 2012 när det var 20 Mbit/s. Den genomsnittliga surfhastigheten för att ta emot data i mobilen var 17 Mbit/s i början av 2015. Tre år tidigare (2012) var den 4 Mbit/s.

Den ökade tillgången till smarta mobiler och surfplattor i de svenska hushållen har medfört att en knapp majoritet (53%) nu har tillgång till inte bara en dator utan också till en smartmobil och en surfplatta. Det är en uppgång med 8 procent från förra året.

Mätningarna presenteras av Stiftelsen Internetstruktur iis.se
Ladda ner hela rapporten

Läs även