torsdag 5 november 2015

DAB-radions sista halmstrå i Riksdagen

Utskott frågar ut Riksrevisionen och DAB-lobbyn
Konstitutionsutskottet beslöt idag att bjuda in Riksrevisionen för att berätta om dess granskning av DAB-radiofrågan. Även Sveriges Radio och de kommersiella bolagen Bauer Media och MTG bjuds in, däremot inte andra inom radiobranschen som representerar lokal radio och närradio. Tanken är att Riksrevisionen ska presentera sin rapport och sedan får radiobolagen möjlighet att kommentera den. Därefter kommer utskottets ledamöter att ställa frågor, säger KU-s ordförande Andreas Norlén (kd) till Radionytt. Sannolikt hinner KU inte färdigställa sitt betänkande i frågan förrän efter årsskiftet. Därmed går DAB-bråket in på sitt 21:a år.
Analys

I anslutning till Riksrevisionens rapport har SR inkommit med ett yttrande till KU. SR ifrågasätter rapporten på flera punkter, men inget nytt framkommer från tidigare pläderingar för DAB-radio. SR presenterar i sitt yttrande många felaktigheter och överdrifter. Enligt Public servicerådet (PSR) ligger detta yttrande på samma nivå som den missvisande information om Digitalradio/DAB som man publicerar på sin webbplats sverigesradio.se och som rådet nyligen ifrågasatte i en skrivelse till SR:s styrelse.

Regeringen har redan sagt sitt i frågan med sin skrivelse till Riksdagen 14 oktober. Det finns idag heller inte tillräckligt politisk stöd i Riksdagen för att ersätta FM-radion med DAB+. Däremot torde sannolikt DAB-lobbyn hysa hopp om att utskottet ska uppmana regeringen att utreda fortsätta utreda frågan.

Ladda ner
Sveriges Radios yttrande till Konstitutionsutskottet 28 okt 2015
Regeringens riksdagsskrivelse ang. Riksrevisionens rapport om digitalradio 
Riksrevisionens granskningsrapport: Digitalradio - varför och för vem?
Digitalradio - en samhällsekonomisk analys (Riksrevisionen 2015)

Läs även
Sveriges Radio fortsätter sprida osakligheter om DAB-radio