torsdag 5 november 2015

Public service radio och tv i Finland utreds

Yles finansiering och den politiska ägarstyrningen på agendan
Kommunikationsministeriet har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp, som bl.a. ska bedöma omfattningen av Yle allmännyttiga verksamhet och i vilken utsträckning den ska finansieras. Gruppen ska också ta ställning till hur riksdagens ägarstyrning av Yle ska fungera. Utredningen av Yles framtid är en del av regeringsprogrammet.
Arbetsgruppen ska dessutom utvärdera Yles ställning och betydelse på den finska mediemarknaden samt granska Yles betydelse med tanke på demokratin, yttrandefriheten och en mångsidig och oberoende kommunikation.

Ordförande för arbetsgruppen är Arto Satonen, ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp. Kommunikationsminister Anne Berner medverkar i arbetsgruppen.