måndag 30 november 2015

Medierna kommer att dominera mobilt bredband 2021

Utvecklingen av smartphones i Indien visar på framtiden 
Det finns nu fler mobilabonnenter än människor på vår planet. Indien har nu 13 % av dessa mobilabonnenter; en halv miljard som nu blir världens nästa största marknad efter Kina. Mobilsektorn bidrar till landets ekonomi och utgör idag 6% av BNP. <:> Globalt ökar mobilt bredband tiofaldigt fram till 2021. Det är främst video som driver upp datatrafiken. Video/tv kommer om fem år att utgöra 70 % av all datatrafik i mobilt bredband. Utrymmet för audio/radio blir stort även om detta upptar en betydligt mindre del av datatrafiken; ca 5%. Smartphones blir huvudfaktor för mottagningen av mobilt bredband.