onsdag 9 september 2015

Vågar kommersiell radio satsa på DAB-radio på egen hand?

DAB-radio kan fortsätta, men nu helt på marknadens villkor
Regeringen satte i somras stopp för alla planer på att ersätta FM-nätet med DAB+.  Detta innebär dock inte att någon förhindras att starta DAB-sändningar vid sidan av FM. De tillstånd som reklamradion - till största delen SBS/Bauer och MTG - tidigare fått fortsätter gälla. Nu vill dock bolagen skjuta på den villkorade sändningsstarten 1 oktober.

En analys ger vid handen att det inte finns några förutsättningar att få tillräckligt med lyssnare på DAB om FM-nätet finns kvar i Sverige och om Sveriges Radio inte satsar helt på DAB. Dessutom fortsätter online-lyssnandet att öka för reklamradion och SR. Någon efterfråga på DAB-mottagare kommer inte att finnas på samma sätt som i Norge där lyssnarna ska tvingas bort från FM. 

Läs mer om 

Läs även