fredag 18 september 2015

Kulturministern och Miljöpartiet får skulden för DAB-stoppet

Radiocheferna ignorerar att beslutet bygger på remissopinionen och expertis
Vid Radiodagen 17/9 gick den traditionella radiochefsdebatten av stapeln. En stor del av de 45 minuterna ägnades åt att diskutera det för "radiobranschen" negativa regeringsbeslutet att inte gå vidare med förslaget att ersätta FM med DAB+. -  Cilla Benkö vd SR upprepade sitt mantra sedan flera år att Sverige måste ha DAB+ för att "behålla sina ledande position som radionation i Europa" liksom att DAB+ "ger oss möjlighet att med den marksända nätet komma in i den digitala världen". Staffan Rosell vd Bauer (tidigare SBS) och Christer Modig vd MTG Radio menar att kommersiella radion (d.v.s. dessa två bolag) behöver fler kanaler och det inte finns utrymme i dagens FM-nät. "Det är fullt" påstod Modig. 

De tre radiocheferna gav kulturminister Alice Bah Kunke och miljöpartiet skulden för att DAB-förslaget stoppats. Mp var ett "nytt parti" (!) i en svag minoritetsregering och ministern "var osäker" och "rädd för opinionen".  Benkö sade att mp-kongressen i våras inte sade nej till DAB+ men beslöt att SR inte skulle lämna FM-bandet. Men det skulle ju vara "kocko" att sända både i FM och DAB i framtiden. Att ta beslut om DAB var en för svår fråga för kulturdepartementet som ju har betydligt fler enklare frågor att ta ställning till, ansåg Benkö.

På frågan om varför inte radiocheferna lyckats med sin lobbying gentemot politikerna menade Benkö att telekomindustrin hade ett starkare inflytande över politikerna. Dessa intressen vill ta över frekvensområdena för radio menade Rosell. Det finns dock inga kända intressen utanför rundradioföretagen som vill ta över FM-bandet, vilket också Riksrevisionen påminner om i sin rapport.

Ingen radiochef nämnde att det fanns en stark remissopinion bakom ministerns ställningstagande liksom en stark opinion i pressen och bland expertisen utanför "radiobranschen".  Man nämnde inte heller att PTS har avvisat påståenden om att "FM-bandet är fullt" och att DAB+ inte efterfrågas av radiolyssnarna. Det ingen som nämnde Riksrevisionens rapport  eller den väntade skrivelsen nästa månad från regeringen om detta. 

Den nytillträdda UR-chefen Christel Tholse Willerssom närmast kommer från SVT fanns också i podiet. Hon hade dock ingen annan åsikt än att hålla med sina kollegor om att "digitalradion behövs". Inget utrymme gavs åt publiken att ifrågasätta påståenden från scenen i Filmstaden i Stockholm.

I övrigt var radiocheferna eniga om att

Det behövs fler kanaler för radio (digitala eller markbundna). Poddar är en fantastisk möjlighet att nå ut till nya, smala målgrupper som annars kan vara svåra att fånga upp. Relationen med publiken är avgörande.

För att fortsätta som ett av de ledande radioländerna i Europa måste vi satsa på innehållet. Både i det marksända nätet och på sociala medier, menade Benkö. Men framförallt måste vi sluta se publiken i siffror och istället se till beteenden och behoven med rätt innehåll, vid rätt tidpunkt och på rätt plattform.
Regeringen måste komma med ett beslut om hur radio i Sverige ska låta och fungera i framtiden, hette det avslutningsvis.
Läs även