onsdag 23 september 2015

Kommersiell radio vill vänta med DAB-start

Oklar framtid gör att radiobolagen begär uppskov i nio månader.
Bolagen, som har fått tillstånd att sända DAB-radio i Sverige, begär i en gemensam skrivelse till Myndigheten för radio och TV begär ett uppskov med motiveringen att det behövs ”ökad klarhet om de framtida villkoren för en eventuell samlad övergång till digitala sändningar”. Bolagen begär uppskov och vill dessutom att tidsplanen för utbyggnaden görs om. Sändningarna skulle ha varit igång 1 oktober i år enligt nuvarande tillståndsvillkor.

MTG Radio, Bauer Media, DB Media , Norrköping Radio & Co (East FM), RBS Broadcasting (NRJ) och Skärgårdsradion pekar bla. på regeringens besked  om den tills vidare inte avser att genomföra Digitalradiosamordningens plan för övergång från analog till digital marksänd radio. Därmed har förutsättningarna för att sända digital kommersiell radio förändrats och det behövs en ökad klarhet om de framtida villkoren för en eventuell samlad övergång till digitala sändningar.

Bolagen ser inga möjligheter att inleda sändningar av digital kommersiell radio 1 oktober 2015. utan begär därför uppskov till 1 juli 2016. 

Analys
MTG Radio, Bauer Media/RBS har 21 av de 25 innevarande DAB-tillstånden. Samtliga tillståndshavare har aktiva FM-tillstånd, som man sannolikt fortsätter använda om Sveriges Radio tvingas fortsätta sända på FM och avstår från DAB-radio.