torsdag 17 september 2015

Minskat antal radiolyssnare med DAB+

Ökat tvivel om FM-släckningen 2017 i Norge
Radioens plass i folks liv og usikkerheten knyttet til lytting i bil vil gi færre radiolyttere når FM-båndet slukkes, skriver Knut Kristian Hauger chefredaktör för Kampanje (norsk motsvarighet till svenska Resumé). Att övergången till digital-tv lyckades betyder knappast att detsamma sker när FM-radion släcks. 

Det vore naivt att planera för en framtid med samma antal lyssnare som idag. Det finns fyra skäl till detta; Radions plats i människors liv, utvecklingen av mediemarknaden, marknadsföring av DAB och den norska bilparken. Hauger menar att radiobranschen ska vara strålande nöjd om man uppnår att  90 procent av radiolyssnarna går vidare med DAB+.

Radiobransjen er på ingen måte død og kanalen har vist en formidabel styrke til å møte nye utfordringer, men vi tror radiokanalene gjør lurt i å planlegge for en fremtid med færre DAB-lyttere enn det som er tilfellet i dag på FM-båndet, avslutade Hauger. Hans synpunkter framfördes på norska konferensen Radiodagar, som till skillnad mot systerkonferensen i Stockholm, var öppen för diskussion för eller emot DAB-projektet.

Läs hela inlägget i Kampanje