onsdag 16 september 2015

Holländsk radiodistributör: För tidigt med DAB+

Liten konsumentefterfrågan 
Broadcast Partners är en ledande distributör av radio och tv i Holland (motsvarar Teracom i Sverige).  Dess vd Robert-Jan van der Hoeven är tveksam till framtiden för DAB+ trots att nätet nu är fullt utbyggt. We think that DAB+ maybe has a chance in the future but we do not know for sure, said Mr. van der Hoeven. The picture in Europe is very variable.  From the DAB lobbies, there is a very optimistic image. They could be right. The consumer has, so far, not discovered the benefits DAB+ so you are having a replacement market. - - DAB-lyssningen i Holland är mindre än 5 % på veckobasis.