torsdag 24 september 2015

Bilbranschen i Norge: Tung kritik mot planerad FM-nedsläckning

Oppland Arbeiderblad
Större delen av bilparken saknar ännu DAB-radio. Missnöje och kundklagomål.
Bilbranschen uttrycker återigen stark skepsis mot den planerade nedläggningen av FM-radion 2017. Anledningen är att få norska bilar har DAB-radio, svåra lösningar för eftermontering och inte minst att många nyttofordon inte kan få DAB, som skåpbilar, lastbilar och bussar. Detta framkom när Tore Lillemork från norska Bilimportørenes Landsforening (BIL) redovisade situationen på ett DAB-möte organiserat av Medietilsynet. 

Även om det är nu bara ett år och några månader kvar tills de första FM-sändare ska släckas för nationella kanaler är fortfarande över 2 miljoner fordon utan DAB-radio på norska vägar. En undersökning från 2014 visar att 63% av de sålda nya bilar och skåpbilar hade DAB inbyggt. Men detta visar en betydande andel nybilskunder idag inte bryr sig om att beställa DAB trots den planerade FM-nedläggningen.

Lillemork berättade om den feedback föreningen hade fått från sina medlemmar. Kunderna är kritiska till besvärliga, mindre ergonomiska eller trafikfarliga adapterlösningar, inklusive antenner som måste gå igenom passagerarutrymmet och fastsättas på vindrutan. Många av BIL:s medlemmar,  som har DAB-radio, berättar om dåligt täckning längs vägarna.

Många av dessa kör långdistans till andra länder, som inte har DAB och de tror att det är en trafikfara om man manuellt måste växla fram och tillbaka. Många kunder tycker att DAB + är skräp!

Ett stort problem är att Norge är i otakt med resten av världen. Norge är en för liten marknad för egna lösningar och detta gäller särskilt skåpbilar, lastbilar och bussar. För varubilar finns det bara 30% som kan levereras med DAB, för lastbilar och bussar så gott som ingen!

Lillemork påpekade andra länder nu frågar sig om DAB är framtidens radio och inget annat land har heller beslutat stänga FM-bandet. BIL är positiv till DAB-radio, men Norge är för tidigt ute med släckning av FM. Detta har orsakat bilbranschen klagomål från kunder och missnöje, avslutade Lillemork.

Läs mer

Läs även