onsdag 23 september 2015

Public radio-lyssnare i USA lyssnar analogt i etern och digitalt on-line

Internet får ökad betydelse medan marksänd digitalradio är marginell.
I en enkät till 19.730 public radio-lyssnare har Jacbobs Media kommit fram till att ungefär en femtedel nu lyssnar via digitala plattformar, men det handlar då mest on-line och mycket begränsat via marksänd HD Radio.  Det visar sig också att 44 % lyssnar på NPR på AM/FM i bilen. När det gäller önskemål inför nästa bilköp kommande år är AM/FM radio den viktigaste ljudplattformen (89 %). Högt på listan finns också AUX-uttag för smartphone och iPod liksom Bluetooth. HD Radio ligger långt nere på listan (12 %).
78 % lyssnar på NPR via AM/FM, medan 22 % på digitala plattformar i första hand via dator, mobil plattform Internet inklusive NPR-appar och podradio. HD Radio hamnar i gruppen "Other" 3 % trots att många NPR-stationer också sänder HD Radio, som ger en extra ljudkanal i samma tilldelat frekvensutrymme.

På veckobasis fördelar sig denna publikgrupps ljudplattformar så här:
Radio (alla plattformar) 87 %
Strömmande audio 52 %
Via aux/Bluetooth > mobil i bil 56 %
Podcasts 44 %
mp3-spelare 42 %
Satellitradio 18 %
HD Radio 15 %
Connected Car 13 %

I undersökningen visar det sig bl.a. att den lokala anknytningen är mycket viktig för NPR-stationer. Publiken uppskattar också att tack vare frånvaron av annonsörer är programmen trovärdiga och objektiva, särskilt nyheter. Med högre utbildningsbakgrund följer ökat lyssnade på NPR.

Fakta

National Public Radio i USA är det som ligger närmast vår public serviceradio främst Sveriges Radio P1. Till skillnad mot i Europa finansieras public radio i USA främst genom sponsring, statsanslag och medlemsavgifter.  

HD Radio är en amerikansk lösning för marksänd digital radio. Till skillnad mot DAB-systemet i Europa sänder man, liksom DRM, på befintliga mellanvågs- och FM-banden. HD Radio (IBOC) har funnits på marknaden i över tio år, men ännu inte nått framgång.