tisdag 26 maj 2015

Mobilt och fast bredband ökar kraftigt i Sverige

Fortsatt stark efterfrågan på snabbt bredband. 
Av de 14,4 miljoner mobilabonnemang som fanns i slutet av 2014 har 4 miljoner använt 4G-tjänster, vilket är en ökning med 2,5 miljoner abonnemang enligt Post- och telestyrelsen (PTS). Antalet bredbandsabonnemang via fiber uppgick till 1,4 miljoner - en ökning med 17 procent. Fiber befäste därmed sin ställning som den vanligaste formen av fast bredband. Antalet abonnemang med snabba hastigheter både uppströms och nedströms, på 100Mbit/s eller mer, fortsatte också att öka. 

- En stark efterfrågan är nyckeln till fortsatt utbyggnad och därför är det glädjande att allt fler vill ha snabbare bredband i hemmet och för mobil användning, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

De totala intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation uppgick till 52,7 miljarder kronor under 2014. Det är en ökning på 1 procent jämfört med 2013.
Intäkterna från mobila samtals- och datatjänster ökade 4 procent. Växande intäkter från mobil datatrafik står bakom den här ökningen. Även intäkterna från fasta bredbandsabonnemang ökade, med 6 procent.

Det totala antalet tv-abonnemang (oavsett sändningsteknik) har minskat två procent under 2014, till 5,1 miljoner. Däremot ökar antalet ip-tv-abonnemang med 15 procent och ligger nu på 833.000. Det är för första gången den största digitala tv-plattformen enligt PTS rapport.

Ladda ned rapporten Svensk telemarknad 2014

Läs även