torsdag 28 maj 2015

Centeruppror mot DAB-förslaget

Avsluta diskussionen om DAB-radio en gång för alla.
Förslaget innehåller föråldrad teknik som ingen efterfrågar och som leder till sämre täckning, allt till en okänd kostnad om många miljarder skriver tio centerpartister i ett upprop i Ny Teknik. De uppmanar kraftfullt Centerpartiets, och andra partiers, beslutsfattare i denna fråga att rösta nej till att släcka ner FM-nätet och säga nej till utbyggnad av DAB-nätet. Att släcka ner FM-nätet och bygga upp ett nytt DAB-nät skulle innebära bortkastade miljarder på en föråldrad digital teknik som skulle ge sämre täckning än dagens FM-nät.

Centerpartisterna skriver bl.a. att de ekonomiska kalkylerna i underlaget till riksdagen har utarbetats av företaget Teracom, som skulle vinna absolut mest på ett beslut om att bygga ut DAB, då de skulle få uppdraget att bygga nätet. Alternativ till DAB som kan använda existerande FM-nät till digital radio har inte utretts, vilket har fått kritik från flera remissinstanser. Utredningen tar inte heller hänsyn till utvecklingen med smarta mobiltelefoner och bredband som innebär att allt fler lyssnar på internetradio i stället för marksänd radio.

Kraven som har ställts upp för DAB är att det liksom dagens FM-nät ska täcka 99,8 procent av hushållen. Samtidigt blir yttäckningen sämre än i dag vilket innebär sämre mottagning i bilen där hälften av alla lyssnartimmar sker. Det finns även glesbygdsområden där invånarna inte längre kommer får tillgång till radio. 

I våra ögon är det självklar centerpolitik att vara försiktig med skattepengar. I våra ögon är det självklar centerpolitik att där det kan lyssnas på radio i dag ska det kunna lyssnas på radio i morgon. Också utanför städerna. Därför tar vi ställning mot DAB skriver politikerna som också pekar på att kritiken från remissinstanserna har varit massiv.

Riksrevisionen har kraftigt kritiserat utredningen om DAB och menar att det finns betydande risker med den planerade övergången samt att det saknas rimliga samhällsekonomiska analyser. Dessutom säger Riksrevisionen att utredningen inte har tagit in lyssnarnas åsikter i frågan och att de tekniska bedömningarna har svagheter.

Ett förslag om att till en okänd mångmiljardkostnad införa en föråldrad teknik som ingen efterfrågar och som kommer att leda till lägre täckning i stora delar av landet. Det är dags för Centerpartiet och övriga riksdagspartier att avsluta diskussionen om DAB och säga tydligt nej till utredarens förslag.

Bland undertecknarna finns Alfred Askeljung, förbundsordförande Centerstudenter och Hanna Wagenius förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund samt riksdagsledamoten Johanna Jönsson förutom kommunpolitiker och även en medlem i partistyrelsen.Läs även