fredag 29 maj 2015

DAB-radioprojektet döfött, dyrt och farligt

Folkpartist, demokratiutredare och tidigare SR-ordförande kritiserar DAB-ambitionerna.  
Olle Wästberg skriver i sitt nyhetsbrev att DAB-radioprojektet är döfött, dyrt och farligt. Han blev styrelseordförande i Sveriges Radio 1996. Då hade man just startat det s.k. DAB-projektet, d.v.s. att SR skulle bygga upp ett eget digitalt nät. Det beskrevs som radions framtida chans och hade principiellt stöd också från Kulturdepartementet. Jag var skeptisk – bl.a. eftersom det skulle göra alla miljoner radioapparater i hela Sverige värdelösa och tvinga lyssnarna att köpa digitalradioapparater. Men eftersom det då bara handlade om en experimentverksamhet la jag mig inte i det.
Nu – över 100 mkr senare i investerade pengar – har DAB-radion blivit en trossats inom Sveriges Radio. Ändå förefaller idén att inte använda internet, utan bygga upp ett helt eget digitalt nät märklig. Skulle man tvingas slänga alla radioapparater i återvinningen är jag rädd att effekten skulle bli att fler gav upp radiolyssnandet. Dessutom kommer på nytt glesbygden att få problem med lyssnande. Sveriges Radio har tagit public service på allvar och står för ett brett, nyhetsinriktat och stundvis bildande utbud. Det vore tragiskt om färre lyssnade, avslutar Wästberg.

Olle Wästberg var ordförande för Sveriges Radio 1996-1999. Han har även varit bl.a. generalkonsul i New York och gd för Svenska institutet, riksdagsledamot (fp), statssekreterare i finansdepartementet och chefredaktör för Expressen. Han leder idag 2014 års demokratiutredning.

2004 föreslog den parlamentariska Digitalradiokommittén att radion skulle digitaliseras, men folkpartiet representant Johan Jakobsson gick här emot majoriteten och ansåg att staten skulle vara teknikneutral.

Läs även
Reservation (fp) i digitalradiokommitténs betänkande 2004