söndag 24 maj 2015

Trög utveckling för DAB i Storbritannien

FM fortfarande viktigaste plattformen för radiolyssning.  
Enligt senaste mätningarna från RAJAR har lyssningen på samtliga digital plattformar ökat fyra procentenheter på ett år. AM/FM är dock fortfarande huvudplattformen med 54,3 % av all lyssning. Andelen för DAB är 25,9 % i kvartal 1 i år (jämfört med 23,7 året innan). Detta är fortfarande den högsta andelen DAB-lyssning i Europa, men DAB introducerades redan 1995 i landet. På andra och tredje plats ligger Norge med 19 % och Danmark med 14 %.

Annan digital lyssning sker via digitala tv-nätet 4,8 %, on-line 6,8 % och ospecificerat 2,1 % enligt RAJAR. -  22 % av vuxna säger sig lyssna på radio via mobil/läsplatta minst en gång i månaden. En ökning med 20 % på ett år.  Av de som är 15-24 år är andelen 34 % också en ökning med 20 %.

Trots den mångåriga brittiska satsningen på DAB har regeringen nu skjutit upp planerna på en stängning av FM-radion. Man har bl.a. insett svårigheterna med att tvinga medborgarna att skrota minst 110 miljoner mottagare i hemmen och i bilarna.

I Storbritannien sänder man fortfarande med det ursprungliga DAB-systemet. En övergång till den modernare varianten DAB+ ligger fortfarande i sin linda.

Läs även