fredag 15 maj 2015

Radio/tv via marksändning och mobilt bredband sammanstrålas

Första testerna av ett nytt konvergerat rundradiosystem
Franska sändningsbolaget TDF och italienska public servicebolaget RAI har lanserat första fältproven med den nya hybrida rundradiosystemet LTE-A+ Broadcast från sändare i Paris och Aosta (Italen).  Man vill pröva möjligheten att konvergera LTE-tekniken (4G) med den vanlig DVB-infrastrukturen (DVB-T, DVB-T2). Detta sker i ett stadium när mobila telekomindustrin intresserar sig alltmer för eMBMS för distribution av främst video och radio/tv.