onsdag 20 maj 2015

FM-radion blir kvar i Sydafrika

Digitalradio DAB och DRM får utvecklas som komplement
I motsats till den norska försöket att lansera DAB genom att med lagstiftning tvinga bort FM-radion får digitalradio i Sydafrika istället utvecklas på marknadens villkor. Den sydafrikanska regeringens ICT Review Report SA föreslår att mediemyndigheten ICASA:s beslut från 2013 fastställes; att inga beslut om släckning av FM eller mellanvåg ska tas och att tillståndsgivning för DAB- och DRM-sändningar ska ske parallellt.

Bakom rapporten ligger två års utredningsarbete av ICT Poliicy Review som har tagit ett helhetsgrepp över Sydafrikas framtida IT-politik som här inkluderar radio och tv. Den detaljerade rapporten innehåller hela 168 rekommendationer till post- och telekommunikationsministern. 

Utredningen konstaterar bl.a. att till skillnad mot för televisionen har den Internationella Teleunionen (ITU) inte infört tvingande åtgärder för radio att gå över till digitala format och det har därför lämnats över till nationella regeringar att själv bestämma om man vill migrera från analogt till digitalt.

Man konstaterar även att mediemyndigheten ICASA i sin frekvensplan för marksänd radio och tv pekade på att något beslut om att stänga mellanvåg och FM inte skulle tas, men att digitalradio kunde vara en komplementerande audiotjänst.

Utredningen rekommenderar att ICASA:s beslut att inte stänga AM och/eller FM fastställs och att tillståndsgivningen för DAB och DRM ska ske parallellt. Regeringen, måste tillsammans med andra intressenter, måste under tiden inrikta sig på pröva olika teknik, utveckla ramverk för tillstånd, reservera spektrum och främja digital radio bl.a. i form av anförskaffning av mottagare i hemmen och i bilarna.

anm. ICT = Information and Communications Technology

Läs mer utförlig text på Digital Radio Europe FM