onsdag 6 maj 2015

Striden om norsk lokalradio till Stortinget [2:a uppdatering]

Öppen hearing hålls nu om DAB och FM inför beslut i juni 
20 maj kommer Stortinget hålla en "høring" om regeringens proposition med förslag om vilka kategorier lokalradio som ska kunna fortsätta sända FM och vilka lokala radiostationer som måste gå över till DAB-radio efter samma regler som de rikstäckande kanalerna. Den 9 juni planerar Stortinget att fatta sitt beslut som blir avgörande om en nedsläckning av FM äger rum 2017 eller skjuts upp.

Hearingen 20 maj i Familie- og kulturkomiteen (motsvarande svenska Riksdagens kulturutskott) leds av Ib Thomsen (Frp) som är uttalad motståndare till att släcka FM-radion.
Hearingen är öppen för alla för ett högst tio minuters inlägg om man senast den 18 maj kl 1200 anmäler sig till hearingen. Mer om høringen och anmälan om deltagande här

Den svenska regeringen väntas denna månad fatta beslut om förslaget att gå över från FM till DAB 2017-2022. I ljuset av den synnerligen negativa remissopinionen och en mycket kritisk granskningsrapport från Riksrevisionen förväntas inte regeringen lägga något förslag till Riksdagen. Dessutom är hela pressopinionen mot att avveckla FM-radion och något försvar för DAB-radio, utanför den s.k. DAB-lobbyn, går inte att hitta i svenska tidningar. Någon hearing motsvarande den i Norge liksom fortsatt utredning av frågan förväntas f.n. inte.

Läs

Läs även