onsdag 27 maj 2015

Europeisk DAB-lobby trummas samman i Oslo

Konferens inför beslut om FM-förbud för lokalradion. 
"Hvorfor er et lite land i nord nå er ledende i en stor omlegging?"   
Konferensen Radioens digitale sprang 11 juni sätter fokus på norsk digitalisering och motsvarande i andra länder. Vi har merket en stor etterspørsel etter informasjon. Mange ønsker å vite mer om hva som skjer i Norge og hvorfor er et lite land i nord nå er ledende i en stor omlegging. Det er noen av årsaken til at vi etablerer denne konferansen, säger Ole Jørgen Torvmark, chef för företaget Digitalradio Norge. Konferensen är dock i alla delar styrd av DAB-lobbyn.

På talarlistan märks många personer knutna till norsk och utländsk lobbyverksamhet för DAB-systemet. Den enda stortingspolitikern på talarlistan är Kårstein Eidem Løvaas, mediepolitisk talsemann för Høyre, men också med nära anknytning till MTG. "Lokalradions framtid" belyses av Øyvind Mangerud Foreningen Norsk Lokalradio, bulvanorganisation för MTG. (Det är dock Norsk Lokalradioförbund som representerar merparten av landets lokalradio.)

Utländska lobbyorganisationer representeras bl.a.  av Ford Ennals, vd för företaget Digital Radio UK och Patrick Hannon, ordförande i WorldDMB samt James Cridland, brittisk ”radio futurologist”, ofta i sådana här sammanhang anlitad DAB-förespråkare. Vil Sverige få digitalradio? är titeln på inlägget från Staffan Rosell SBS.

Den 9 juni är det planerat att kulturutskottet i Stortinget ska fatta beslut om man ska förbjuda lokalradio att sända på FM i de större städerna.  Arrangörerna bakom konferensen räknar sannolikt med att politikerna fattar ett för DAB-radio positivt beslut.