tisdag 20 januari 2015

Lokalradio och IT-bransch: Nej till FM-stopp i Norge

Vass remisskritik mot hur DAB-introduktionen gått till. 
SBS Radio vill utöka föreslagen FM-släckning.
Kulturdepartementets remiss på Medietilsynets rapport Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet har nu besvarats av 74 olika organisationer och företag. Merparten av svaren är negativa till förslaget att ingen public serviceradio eller kommersiell lokalradio ska efter 2019 sända på FM i koncessionsområden i fem större städer utan endast kunna sända DAB+ där. 

Inte oväntat stöds förslaget av aktörerna bakom DAB-introduktionen; NRK, MTG och deras gemensamma PR-bolag Digitalradio Norge samt SBS Discovery och Elektronikbranschens organisation. Dessutom av nybildade Föreningen Norsk Lokalradio som är bildad MTG och andra DAB-aktörer i syfte att få med lokalradio på DAB. 

SBS vill även skärpa kraven så att släckningen av FM även utvidgas till områden som Moss/Fredrikstad/Sarpsborg/Halden, Skien/Porsgrunn/Larvik/Horten/Sandefjord/Tønsberg, Kristiansand, Ålesund/Molde, Drammen, Tromsø och Bodø/Salten där det finns ett betydande lyssnarunderlag om ca 800.000 invånare. Konkurrensnedvridningen kan bli stor om det inte FM-nätet släcks även där befarar SBS.

Mycket kritisk till förslaget är IT-branschens organisation ITK-Norge, som kraftfullt varnar för en stängning av FM-nätet. Vi kan bli det eneste landet i verden som fysisk stenger et høyst oppegående nett. FM-nettet vil kunne bidra til sikkerhet i kriser og det er svært viktig for å sørge for at vi også i fremtiden vil ha et rikt og kulturelt mangfold i den norske eteren og det er all grunn til å se med stor bekymring på overgangen til DAB i den norske bilparken. 

Den teknologiske utviklingen går nå så raskt at det vil være svært god samfunnsøkonomi å holde liv i FM-nettet en del år til og i alle fall inntil den teknologiske utviklingen er mere avklart. Slukkes FM i 2017 vil det gå tapt for alltid. DAB har blitt hevdet å være fremtiden helt siden 90-tallet. Vi kan slå fast at DAB dessverre ikke har slått til som teknologi og det er forventet at de investeringer som nå gjøres og som må gjøres for å få lokalradioene over på DAB- plattformen vil kunne bli svært kortvarige. Økonomien til hardt pressede lokalradioer vil ikke tåle flere teknologiskifter i løpet av kort tid. ITK-Norge passar också på peka på att Digitalradio Norge sprider felaktig information om att DAB-tekniken "erövrar världen" och om situationen i Sverige.

Valet av DAB-tekniken upptar också fyra remissvar från utlandet;  Open Channels A/S i Danmark, Public servicerådet i Sverige (tidigare redovisat här), Digitale Radio Mondiale (DRM) i London och amerikanska företaget Ibiquity. Sistnämnde förespråkar att man prövar DRM+ respektive HD Radio i Norge som alternativ eller komplement till DAB+.  Open Channels förespråkar att den effektivare tekniklösningen med DVB-T2 Lite utvecklas och att FM behålls tills vidare.

Förslaget får inte stöd av lokalradio i allmänhet. Norsk Lokalradioförbund (NLR) invänder kraftfullt mot förslaget med ett omfattande remissvar som även redovisar hela bakgrunden till hur DAB har drivits fram och drivs fram i Norge av bl.a. Digitalradio Norge. Med hänvisning till Stortingets uttalade avsikt om en samordning med Danmark och Sverige vill NLR att kulturdepartementet skjuter upp hela DAB-projektet till 2019. Det finns inte tillräcklig marknadsbas 2017 för att DAB kan ersätta FM. Särskilt är situationen med bilar bekymmersam. NLR vill också att alla loklaradiolicenser förlängs med sju år inklusive i storstäderna.

NLR vill att det lokala DAB-licenserna utlyses för en tillståndsperiod 2017-2031. Digital Norge och Norkring ska inte kunna delta i auktionen om lokala blocken utan det ska vara lokalradion själv som står för utbyggnaden.

NLR vll också att man utarbetar stödformer för mindre lokalaradiostationer inklusive
närradio för att kunna övergå till DAB. Man föreslår också att frekvenser som frigörs på FM i högre grad kan tas i bruk av kvarvarande och nytillkomna lokalradioaktörer.

Ett 40-tal lokalradiostationer har i egna remissvar avvisat förslaget. Några typiska exempel är Radio Rana som menar att det er feil å redusere FM-nettets betydning og legge ned FM-bandet som fungerer godt. Det finnes ikke noen samfunnsøkonomiske begrunnelser for en slik beslutning skjønner vi. FM-nettet kan kun brukes til radio.

Valg av teknologiplattform må være valgfritt for de forskjellige radiostasjonene og dette må ikke skje ved tvang. Alle som ønsker det må kunne fortsette på FM. Dersom mindre radioer skal ta i bruk DAB må det utvikles en støtteordning for å få dette til. Vår radio har pr. dato ingen økonomiske muligheter til å leie eller bygge lokalt DAB-nett.

Kurer Media Ltd:s uppfattning är at alle lokalradioer må selv få bestemme fremdriften på digitalisering, og når man skal forlate FMnettet. De riksdekkende aktørene kan bestemme hva de vil, uten at dette trenger å påvirke lokalradio sitt ønske om hastighet på prosess i denne sammenheng.

Økonomisk sett blir det dyrere for SriB å sende på DAB, skriver Studentradion i Bergen, som menar att det vara enkelt att söka en ny FM-koncession efter 2017/19. Alle som vil skal få fortsette på FM och alle skal få automatisk forlengelse av konsesjonen i 5 til 7 år.

Radio Trøndelag skriver korthugget att Hvis fm nettet slukkes vil det av økonomiske årsaker bety slutten for Budstikka Media ab. Dette vil være en katastrofe for våre trofaste lyttere i hele Nord Trøndelag.

Gezina AS, redaren Tharald Brovigs investmentsbolag som satsat på lokalradiobolaget Twentyfirst Venture AS, menar att när villkoren nu ändras kommer tre av bolagets huvudstationer tvingas bort från FM-bandet. För en investerare är det svårt att förstå att FM-nätet ska släckas med de kostnader detta medför för hela samhället, enbart för att de nationella radioaktörerna ska spara på distributionskostnaderna. Samma aktörer med utländsk ägande har fått betydande privilegier av norska myndigheter samtidigt som man tvingar bort norska aktörer från lokala FM-nät, menar Gezina.

I övrigt kan nämnas att i flertalet remisssvar, såväl sådana som är för som emot Medietilsynets förslag, vill man att det utarbetas ett statligt stöd för att lokalradio ska kunna göra en en övergång till DAB. SBS Discovery pekar på att det är endast i sju av 37 lokalradioområden som det finns ett tillräckligt befolkningsunderlag för en DAB-utbyggnad på rent kommersiella villkor.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  påpekar att man även bör överväga Internet som ett alternativ till FM och DAB för distribution av lokalradio.

Läs remissyttranden (høringsvar) från


Läs även