tisdag 13 januari 2015

DAB-utredning på remiss

Många med på listan, men 27 "remissbulvaner" kan ifrågasättas.
Strax innan julhelgen distribuerade Kulturdepartementet remissen på digitalradiosamordnarens förslag om en plan för en övergång från FM till DAB-radio i Sverige. 153 myndigheter, företag och organisationer finns på remisslistan. 
På remisslistan är många svar säkrade för reklamradions DAB-förespråkare i form av 27 sändningstillstånd i form av lokala dotterbolag till SBS Discovery och MTG Radio. De har alla adress c/o huvudkontoren med dessa två bolags vd:ar i styrelsen för resp. dotterbolag.

Public servicerådet, som senaste året varit en av de mest DAB-kritiska rösterna i debatten, fanns inte med på remisslistan som gick ut 22 december 2014, men har nu fått Kulturdepartementets inbjudan att yttra sig.

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast 23 mars 2015. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

De företag, organisationer och enskilda som inte finns på listan och inte fått denna inbjudan har rätt att ändå lämna sina synpunkter på betänkandet.

Läs hela utredningsbetänkandet
Remisslistan (med MTG och SBS samt remissbulvaner markerade med gult).

Läs även
Kritikerstorm mot digitalradioförslag