måndag 19 januari 2015

Har Sverige råd med DAB-radio?

Övergång till DAB-radio kostar samhället 10-15 miljarder kronor
Förslaget att nuvarande FM-nät avvecklas 2022 och ersätts av ett DAB+ sändarnät saknar en fullständig konsekvens- och kostnadsanalys konstaterar Public servicerådet, som nu uppdaterat sin kostnadskalkyl.  En övergång till DAB+ kommer att medföra stora samhällsekonomiska kostnader; för distribution, för utökad programverksamhet hos SR och för konsumenterna (=radiolyssnarna).

Den totala nettokostnaden för samhället kan beräknas ligga på nivån 10-15 miljarder kronor för perioden 2016-2022. Det finns en risk att den blir ännu högre. Intäktssidan är marginell i detta sammanhang. Medborgarna kommer att få stå för i stort samtliga kostnader direkt eller indirekt genom skatter och tv-avgifter samt inköp av nya mottagare.