söndag 25 januari 2015

Närradion del av ungdomssatsning i Frankrike

Ungdomskultur, mediefostran och lokala medier i fokus
Franska kultur- och kommunikationsministern Fleur Pellerin har samlat alla kulturchefer för att diskutera åtgärder för alla ungdomar i städerna, landsbygden eller förortsområden med bl.a. omfattande satsningar på konstnärlig och kulturell utbildning liksom medieutbildning. Man fokuserar på en mångfald av metoder och ungdomskultur inklusive experimentellt stöd för lokala medier. Stödfonden för närradiostationer ska utvecklas för att ta större hänsyn till medborgarinitiativ. 

En strategisk fond utveckling av pressen kommer att användas för att erbjuda innovativa verktyg för mediefostran. Dessa särskilda satsningar på kultur- och medieområdet är föranledda av senaste tidens terroristattentat i Paris.

Det finns idag ca 600 närradiostationer i Frankrike, som flertalet sänder på FM. Närradions driftskostnader finansieras till nästan hälften av staten.

Läs pressmeddelande