fredag 16 januari 2015

600 mHz-bandet kan bli tillgängligt för mobilt bredband i Kanada

Radio- och tv-bolagen riskerar förlora ännu mer utrymme i UHF-bandet.
Under senaste året har beslut tagits i flera länder däribland Sverige att 700 MHz-bandet ska användas för mobilt bredband istället för främst tv-bolagens marksändningar. Om regeringen i Kanada får som den vill efter en remissomgång och koordinering med USA kommer trycket på televisionen att flytta till lägre frekvensområdet i UHF-bandet och i VHF-band III att öka. Detta kan i sin tur sätta press på utrymmet för radio (DAB) i VHF-band III.