onsdag 28 januari 2015

Beslut att stänga FM i Norge utan saklig grund

"Helt idiotiskt" Professor är förbannad över DAB-beslut. 
I en längre artikel i Dagens Næringsliv kritiserar en professor och en politiker planerna på en stängning av FM-bandet. Kulturdepartementet menar dock att man talar för döva öron. Det avgörande kriteriet för att stänga är att uppnå 50 % lyssning på en digital plattform, som inkluderar Internet och tv-nät. Detta avses visa regeringen hur mogen publiken är för att ta i bruk digital radioteknik.

Dette er jo helt dust! utbrister Frode Rise, professor på Kemiska institutionen vid Oslo Universitet. Han är upprörd över att hans lyssnarvanor on-line på jobbet skall användas av myndigheterna som ett argument för att stänga FM-radion 2017. 

På sitt jobb lyssnar Rise på amerikanska countrykanaler. – Jeg blir tatt til inntekt for noe jeg er sterkt imot. Hvis fm-båndet slukkes, blir det slutt på radio for min del. Å kjøpe ny dab-radio i min Toyota fra 2002 er uaktuelt, säger Rise till Dagens Næringsliv. Men han säger att han hur som helst får glädje av FM-radion i bilen när han kör utomlands. Vi kjører en del i Sverige. – Satsingen på dab-radio er helt mystisk for meg. Fm-tilbudet er helt utmerket, säger Rise, som tror det handlar om prestige hos de ansvariga. 

Kriteriet för regeringen att besluta om släckning är att lyssningen med digital mottagarutrustning ska överskrida 50 %. Men här räknas inte bara DAB-radio Internet och via tv-nätet. Enligt den senaste mätningen i december lyssnar 53 % digitalt därav 36 % DAB+, 17 % online och 11 % via tv-nätet.

Framstegspartiets mediepolitiske talesman i Stortinget Ib Thomsen säger att radioaktörerna får gärna får utveckla nya plattformar, men man behöver inte stänga FM för det. Han diskuterar detta med kulturministern. Men kulturdepartementets statssekreterare Bjørgulv Borgundvaag (h) säger att Thomsen talar för döva öron(!). Stortingsbeslutet avsåg att kriteriet om en digital plattform skulle visa hvor modent publikum er for å ta i bruk digital radioteknologi. Det er ikke aktuelt å legge slukkevilkårene frem for Stortinget på nytt, säger han till Dagens Næringsliv. Framstegspartiet ingår dock i regeringen.

Läs

Lyssnarmätningarna har hittills har gjorts på uppdrag av Digitalradio Norge. Detta är ett bolag som ägs av NRK och MTG och har till uppgift att främja DAB-radio. Det finns således ingen objektiv part här och den sista lyssnarmätningen innan regeringen tar sitt beslut i april i år görs på uppdrag av myndigheten Medietilsynet.

Det är dock en liten grupp personer som får ett avgörande inflytande på ett för samhället viktigt beslut. Lyssnarmätningarna görs i panler som bestått av 800 personer. Den sista mätningen grundas på 1.250 personer. Det hävdas att urvalet gjorts på vetenskaplig grund. Å andra sidan har valet av systemet DAB+ i Norge inte baseras på vetenskapliga kritierier varken ifråga om teknik eller ekonomi. Någon marknadsanalys ifråga om DAB-radions långsiktiga hållbarhet har inte heller offentliggjorts i Norge.

Om mer än var tredje norrman lyssnar på DAB+ är detta internationellt sett helt unikt. I det land som anses ha kommit längst med DAB Storbritannien ligger den veckovisa lyssningen på DAB på 24 % och har dessutom stagnerat 2014.  I övriga handfull länder som sänder DAB-radio är det endast ett par som har en lyssning över 10 procent. 

Utan statligt stöd inget DAB i Norge