måndag 11 december 2017

Radio Metro vägrar följa plan för DAB-övergång

Norsk lokalradio diskrimineras av staten och två utländska radiokoncerner.
Samtidigt som norsk och europeisk DAB-lobby idag samlas till seminarium i Oslo för att fira den ”framgångsrika DAB-övergången” kastar ett norskägt lokalradiobolag grus i maskineriet. Radio Metro har inte gjort som de utlandsägda P4 och Radio Norge (Bauer resp. MTG), som stängde sina FM-frekvenser i östra Norge 8 december och bojkottar därmed släckningsplanen. Radiostationens vd Svein Larsen menar att ärendet nu behandlas i ESA och att Radio Metro är offer för orättvis diskriminering.


När nationella aktörer släckte, krävde de också att de lokala stationerna i storstäder skulle släcka sin FM-signaler samtidigt - så att de inte fick några fördelar och kan ta lyssnare vid övergången till DAB. Men Radio Metro sänder fortfarande på FM i Oslo och Svein Larsen anser att det är fel att han måste stänga av sina sändare på konkurrenternas begän.

Norska lokalradioförbundet, där Svein Larsen också ordförande, har anmält de påtvingade nedstängningen av FM till ESA, som är Eftas övervakningsmyndighet och överordnat de norska myndigheterna. Larsen konstaterade i pressmeddelande att han anser att det är problematiskt att stängningsdatumet kom innan ESA har avslutat behandlingen av ärendet.

Norsk Lokalradioforbund har av ESA fått en tidsfrist till 14 december för att lämna synpunkter till kulturdepartementets svar 2 november. ESA kommer att hantera fallet före jul.

Departementet har väntat i 6 månader för att besvara skrivelse från Lokaradioforbundet,.
- Radio Metro kommer ändå vänta på ESA: s slutförande av ärendet innan vi kan släcka våra FM-frekvenser i Oslo, säger Larsen. Et teknologiskifte som ikke er styrt av lytterne og som foreløpig går tregt. Det er NRK og de kommersielle aktørene med utenlandske eiere, P4 og Radio Norge, som har drevet fram DAB-overgangen og laget planen for slukking av FM. Medietilsynet har derfor vist til at slukkeplanen for de nasjonale aktørene har vært aktørstyrt. Men lokalradioene var ikke part i beslutningen.


Medietilsynet hotar idag med sanktiomer mot Metro-gruppen. Når Radio Metro nå fortsetter med sine sendinger i Oslo uten konsesjon, er det ulovlig kringkasting. Medietilsynet kommer derfor til å sende ut varsel om sanksjon så snart som mulig, sannsynligvis allerede i dag, säger Medietilsynets direktör Mari Velsand.  Stortinget har besluttet at kommersielle lokalradioer i Oslo-området skulle slukke samtidig som de kommersielle riksdekkende radioene, og datoen for dette var 8. desember 2017. Medietilsynets oppgave er å følge opp at dette vedtaket gjennomføres, säger Velsand.

Lokalradio får sända på FM åtminstone fram til 2022, men inte i Oslo och de andra större städerna. Något politiskt beslut om att helt stänga FM-bandet för lokalradio finns dock inte.
Striden står nu mellan staten tillsammans med två utländska radiobolag mot ett norskägt lokalt radiobolag.
 

Läs även
Radio Metro nekter å slukke sine FM-sendere
Medietilsynet mener Metro sender ulovlig

Norska kulturdepartementet avfärdar Bryssels kritik mot FM-förbud