torsdag 23 november 2017

Norska kulturdepartementet avfärdar Bryssels kritik mot FM-förbud

Fortsatt konkurrensstörande statlig åtgärd visar på DAB-lobbyns inflytande i kulturdepartementet.
Eftas övervakningsmyndighet, ESA, har begärt fler svar om DAB i Norge. Denna gång handlar det om förbudet mot kommersiell lokalradio på FM i Oslo och andra större stadsområden. Men Kulturdepartementet menar att det finns lokalradio på FM även i dessa områden genom att många små ”nischradioer” (närradio) får fortsätta. Departementet presenterar i sin svarsskrivelse dock inte några nya och hållbara samhällsargument för statens åtgärder att skydda de två rikssändande kommersiella radiobolagen från lokal konkurrens.


– The decision not to renew the FM-licence only appies to commercial radio stations which are in direct competition with the national broadcasters in the big cities. Many non-commercial local radio stations have prolonged licences to broadcast on FM, even in the areas in question, in and around the big cities, står det i kulturdepartementets brev.  It is therefore not accurate to say that people living in the cities will no longer have access to local radio on FM. Neither does it exist a de facto prohibition against FM car radios.

Stortinget godkände 2015 förslaget att de större kommersiella lokalradiostationerna inte skulle få sända på FM i städerna eftersom de kunde ta lyssnarna från NRK och andra nationella kommersiella  kanaler (Bauer och MTG) . Kulturdepartementet skriver till ESA att detta inte ska förhindra konkurrens.

Bakgrunden till ärendet är att den europeiska myndigheten i Bryssel, ESA, har begärt ett svar på ett klagomål från Norska Lokalradioforbundet, som avser de 23 lokala radiostationerna (bl.a. Radio Metro)  som inte fick sin licens på FM förlängd på grund av övergången till DAB.

I skrivelsen frågar ESA bland annat om effekten av den tvingade FM-avstängningen är mycket större än antalet tillstånd indikerar. ESA ifrågasätter också att flera av de stationer som inte får en förnyad licens själva har valt att byta till DAB. Detta gäller nämligen ”lokalradio” som drivs av Bauer Media och MTG. ESA ifrågasätter också att de lokala radiostationerna som stannar på FM inte får uppgradera sina FM-nätverk i högre grad.

Läs mer på lokalradio.no

Analys

Olika ESA-ärenden angående DAB-övergången har drabbat kulturdepartementet sedan vintern 2016. Tidigare har norska staten klarat sig nätt och jämt undan att bli fällt för det statliga ekonomiska stödet för DAB-övergången.

Även om kulturdepartementet vidhåller att förbudet mot FM i storstäderna är korrekt så finns inga indikationer i skrivelsen om att inte FM-radio får fortsätta sändas i Norge från 2022. 

De svar som kulturdepartementet hittills gett ESA ger inga hållbara samhällsargument för att staten ska skydda de två kommersiella nätverken från annan lokal kommersiell radio på FM. Detta är en konkurrensstörande åtgärd på en fri marknad. Risken är nu stor att staten motarbetar att en norsk radioindustri kan utvecklas. Paradoxalt ger statens styrning här fördel för två utländska mediekoncerner gentemot norskägd lokalt förankrad lokalradio.

Skrivelsen bekräftar att DAB-lobbyn har ett starkt inflytande i kulturdepartementet som i denna fråga fortsätter att inte sätta medborgarintresset främst.
 
Skrivelsen från kulturdepartementet är undertecknad av chefstjänstemannen Øyvind
Christiansen med tidigare kulturminister (foto: Odd Richard Valmot)
Christiansen som allmänt anses stå DAB-lobbyn nära.  Han representerar NRK:s ägare kulturdepartementet och är därmed NRK-chefens ”överrock”. Han sitter också på sin post oberoende vilken partifärg kulturministrarna har. Christensen anses ha en nyckelposition som har varit avgörande för hur den norska lobbyn framgångsrikt kunnat hantera Stortinget. Detta är dock ingen fråga som ESA behöver ta sig an.


P4 (som ägs av svenska MTG) har inför Stortingsbeslut utövat starka påtryckningar om att staten ska hålla lokal kommersiell radio på FM borta från alla tättbefolkade områden. Läs Høringsinnspill fra P4-gruppen 2015 – Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

Läs även
Europeiskt övervakningsorgan kräver Norge på nya svar om DAB
Norska staten till svars för olagligt statsstöd till DAB-radio
EFTA kan tvinga Norge att stänga DAB-radionät