måndag 11 april 2016

Norska staten till svars för olagligt statsstöd till DAB-radio

Europeisk granskningsmyndighet har nu tre DAB-ärenden mot Norge
Eftas övervakningsmyndighet ESA har öppnat ännu ett ärende mot Norge i DAB-frågan. Den här gången gäller det statligt stöd, och ESA har redan dragit slutsatsen att reglerna har brutits. Fallet kan hamna i EFTA-domstolen.

Denna gång kommer klagomålet från en anonym radioaktör, framgår det av skrivelsen från ESA till ekonomiministern Monica Mæland. Hon måste nu svara på om satsningen på DAB och statligt ägda NRK:s användning av tresiffrigt miljonbelopp i detta sammanhang innebär olaglig användning av  licensmedel.

ESA frågar sig om EU lagstiftningens krav om s.k. teknikneutralitet är uppfyllt, eller om staten endast har reserverat resurser för norska DAB-kamraterna NRK, P4 och Radio Norge, skriver Dagens Næringsliv.

I brevet slår ESA:s direktorat för konkurrens och statligt stöd inledningsvis att statligt stöd för DAB-utveckling i Norge inte har anmälts till EU- och EFTA-länder, en s.k. notifiering, som EU:s lagstiftning kräver.

I den senaste anmälan påpekas att ett offentligt stöd om totalt 205.6 miljoner kronor NOK utgått, främst i form av licensmedel från NRK, skriver Dagens Næringsliv. Detta inkluderar 63 miljoner som NRK har ställts som garanti för verksamheten i den del av DAB-nätet som är byggd för kommersiella kanalerna P4 och Radio Norge (som ägs av de utländska bolagen Bauer resp. MTG). Detta är vad som visas i den tidigare kända avtalet som först var öppet tillgängligt hos kulturdepartementet, men senare censurerades efter ett överklagande från Telenor.

Om ESA inte får nöjaktiga förklaringar av norska regeringen, betyder det att man går vidare och öppnar ett formellt mål mot norska staten som kan komma att hamna i EFTA-domstolen.

F.n. sliter flera tjänstemän i kultur- resp. ekonomidepartementet liksom hos NRK och hos företagen Digitalradio Norge, MTG och Bauer med ESA:s frågor i de tre ärendena. Regeringen har hos ESA begärt utökad svarstid till den 29 april 2015.

Läs mer
Anmälan till ESA  (delvis censurerad av kulturdepartementet)

Läs även