måndag 6 november 2017

Norrmän och svenskar allt mer nöjda med strömningstjänsterna

Får konsekvenser för public service. Början på slutet med tablå-tv?  
Svenskarna är överlag nöjda med sina tv-strömningstjänster. Mer än hälften av användarna tycker att tjänsterna är fullgoda ersättare till traditionell tv, enligt en kundundersökning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI.  Alla aktörer får godkända betyg för bildkvalitet och stabilitet. - Den tydliga trenden får nu bl.a. konsekvenser för hur det nya avtalet för svensk public service från 2020 ska utformas.

Betyget för hela branschen ligger på 67,1, vilket är bättre än betyget 63,8 som digital-tv-branschen fick i en undersökning från samma organisation i förra veckan.

HBO:s innehåll fick högst betyg av sina kunder, men i Norge är kunderna ännu mer nöjda. Vi har genomfört motsvarande studie i Norge och där ligger resultaten betydligt högre än i Sverige, säger Johan Parmler”, vd för SKI.

I den yngsta kundgruppen, upp till 29 år, tycker 69 procent att strömningstjänster är en fullgod ersättare till traditionell tv. I den äldsta kundgruppen, från 60 år och uppåt anser 59 procent samma sak. I åldersgrupperna däremellan, 30–44 år och 45–59 år, tycker 58 respektive 42 procent att strömningstjänster är en fullgod ersättare till traditionell tv.

Nöjdhet mäts genom ett index: mellan 0 och 100.  Ju högre index desto nöjdare kunder:
Operatörer i Sverige:

  HBO: 68,3
  Netflix: 67,7
  C
  More: 66,7

  Viaplay: 66,0

  Övriga: 64,0

Sveriges Television beräknar att omkring en miljon tittare dagligen ser på SVT-program enbart via strömningstjänster.

Läs även
EU förbättrar för konsumenterna på streamingmarknaden
Dansk kulturminister tänker sig Netflix som public serviceplattform
Netflix driver på försäljningen av tv i superformat
Linjär tv får en alltmer brutal konkurrens
Minskat linjärt tittande för norska TV2 - satsar på mer streaming

Ledare: Låt public service leva - slå ihop de tre bolagen!