torsdag 16 juni 2016

Europeiskt övervakningsorgan kräver Norge på nya svar om DAB

Tre DAB-ärenden mot Norge under behandling hos ESA
EFTA:s övervakningsorgan ESA är inte nöjd med de svar angående DAB, som de hittills fått från kulturdepartementet, som nu fått ytterligare en skrivelse med flera kritiska frågor. Brevet från ESA kommer med anledning av att Norsk Lokalradioforbund (NLR) har vädjat till ESA eftersom man befarar de större aktörerna på radiomarknaden, som NRK, Bauer och MTG, favoriseras och att regeringens beslut strider mot EU: s konkurrensregler.

Kulturdepartementet har redan tvingats svara på en rad frågor, men ESA är inte nöjd och anmodar de norska myndigheterna att vidareutveckla ärendet.

En av de frågor ESA specifikt frågar om är hur norska myndigheterna kommer att ombesörja en större mångfald i etern. De frågar specifikt om hur kulturministeriet ska se till att antalet program faktiskt ökar och att det inte bara blir fler kanaler från befintliga leverantörer, som NRK och P4. ESA konstaterar att de norska myndigheterna har nämnt detta som en av fördelarna med digitaliseringen av radio.

ESA är också förvånad över att sändarbolaget Norkring, som ansvarar för den rikstäckande mulitplexen Riksblokk 1, hyr ut hela kapaciteten till bolaget Digitalradio Norge AS, som i sin tur hyr ut kapacitet till NRK, MTG och Bauer Media. ESA vill veta konkret när detta avtal löper ut och om det finns kapacitet tillgänglig för andra programföretag. En liknande fråga gäller också Riksblokk 2, som inte är fullt utvecklad.

ESA menar att FM-släckningen kan vara ett brott mot europeiska frihandelsregler, i det här fallet, FM-mottagare, och uppmanar kulturministeriet förklara varför de tror att en övergång till DAB är så viktigt att det uppfyller kraven i EES-avtalet om att förändringen ska vara nödvändigt och proportionerligt.

ESA frågar också varför koncessionstiden är satt till 17 år och om detta är i linje med EU-lagstiftningen. Kulturdepartementet har fått en tidsfrist till 11 juli för att sina svar.

ESA har tre pågående DAB-ärenden mot Norge. Det senaste gällde otillåtet statligt stöd och ESA har redan dragit slutsatsen att reglerna har brutits.

Läs mer
Nok en DAB-klage på ESAs bord  (Dagens Næringsliv)

Läs även