onsdag 8 november 2017

Fiasko för många DAB-radioadaptrar i Norge

Adaptrar för DAB+ kan sända FM långt utanför bilen.  
DAB-adaptrar kan användas i bilar som ursprungligen saknar inbyggd DAB-radio. De tar emot DAB-signalen och sänder den vidare till bilens stereosystem antingen via linjeingång (AUX) eller via adaptern som överför ljudet till bilens stereoanläggning via FM.  DAB måste således ha FM till hjälp för att höras i bil.
Många med DAB-adaptrar kan få in någon annans telefonsamtal i bilen. Nu visar det sig att detta kan ske även på relativt långa avstånd från bilen.

DAB-adaptrar har varit den rekommenderade lösningen för dem som inte vill byta hela radioanläggningen i bilen, men adaptrarna har en stor nackdel. Om du ansluter mobiltelefonen till systemet kan alla höra konversationen. Dessa adaptrar skickar en radiosignal som i princip endast når 3 till 5 meter. Telenor har nu testat adaptrar som kan sända mycket längre än så.

Vi utförde ett mycket enkelt test och då kunde vi "lyssna" konversationen i en radie från noll till 200 meter från DAB-adaptern,
berättar biträdande direktör Bjørn Amundsen i Telenor. Jag är inte säker på hur stor FM-sändarens DAB-adapter var utrustad med, men det var förmodligen större än vad som är tillåtet. Men då har många DAB-adaptrar starkare sändare än tillåten 50 nanowatt, förklarar Amundsen till Moss Avis.
Om du inte vidtar försiktighetsåtgärder rekommenderar jag att du inte använder telefonen i bilen. Men det gäller bara de som använder sig av en DAB-adapter som skickar över FM för att få DAB i bilen, säger han till tidningen.

Ett annat problem är att många använder den förinställda frekvensen DAB-adaptern sänder. Det betyder att chansen är mycket stor för att vara nära en annan som har en adapter som sänder på samma frekvens.

Det säkraste att göra är att strunta i DAB och lyssna på lokalradio, som fortsätter att sända på FM.

Telekommunikationsmydigheten Nkom varnar för att de kommer att ingripa mot regelbrott ifråga om sändartekniken. Nkom påpekar att det är importörer och distributörer av radioutrustning som ansvarar för den utrustning som de importerar eller säljer uppfyller de europeiska regelverket.

Nkom klargör att  innan radioutrustningen blir tillgänglig på den norska marknaden måste tillverkaren se till att utrustningen har genomgått en bedömning av överensstämmelse. Det innebär att utrustningen har testats enligt gällande standarder och det finns teknisk dokumentation som visar att utrustningen uppfyller de grundläggande kraven i radioutrustningsdirektivet, som gäller i hela EU / EES-området.

Uteffekten får högst vara 50 nW (nanowatt) som ger ett kort räckvidd (upp till 10 meter), men bör vara tillräckligt för att överföringen ska fångas av bilens FM-radio.
 

Läs mer i radionytt.no
DAB-adapter kan avlyttes på lang avstand

Det har tidigare riktats mycket kritik mot flera olika typer av DAB-adaptrar som saluförs i Norge. En del har fått skräpstämpel. Bland annat har det visat sig att en del inte fungerar för att ta emot och överföra trafikmeddelanden. De är också svåra att installera korrekt särskilt gäller detta att antennen och mottagningskvaliteten på DAB+ haltar.

Adaptrar kan också vara svåra att ställa in under färd och man har varnat för att handhavandet kan äventyra trafiksäkerheten.

Någon världsmarknad för DAB-adaptrar finns inte utan marknaden är koncentrerad till just Norge. Försäljningen i andra DAB-länder, som Danmark och Storbritannien, är mycket begränsad. Detta anses bero på att FM-radio fortfarande är den dominerade lyssningsplattformen även i dessa länder. Därmed begränsas behovet av att dessutom lyssna på DAB-radio i bilen. 

Idag väljer också många att som alternativ till FM att lyssna på radioi bilen via mobilt bredband på en smartphone eller inbyggd Apple CarPlay o.d. hellre än att köpa en DAB-adapter.  2 miljoner bilar i Norge beräknas fortfarande sakna DAB-radio.

Läs även
DAB-adaptrar kan inte förmedla trafikinformation i Norge
Fortsatt uppförsbacke för DAB i Norge
Många avbrott i DAB-radion på Norges viktigaste vägsträcka