onsdag 13 april 2016

EFTA kan tvinga Norge att stänga DAB-radionät

Kaos hotar inför planerad FM-stängning 2017
Det finns nu stor risk att EFTA tvingar staten att ta ner delar av DAB-nätet som redan är utbyggt. Den europeiska övervakningsmyndigheten ESA har begärt hos två departement förklaring av den förda politiken efter att vissa delar av radiobranschen har klagat på att den ser sig orimligt behandlad. - Det er ikke uvanlig at vedtak gjort av Stortinget blir satt til side av ESA eller EFTA-domstolen, säger advokat Per Bjørgan till Dagens Næaringsliv. 

Bjørgan, numera privatanställd, var fram till 2014 chef för ESA: s avdelning för konkurrens och statligt stöd och ledde bl.a. en omfattande ESA granskning av hur NRK använde licensmedel. Detta ledde bl.a. till att det statliga public servicebolaget fick skrinlägga planerna på en reseportal på nätet.

Det ESA undersöker nu är bl.a. om NRK:s licensmedel som används för DAB-utbyggnaden efter 2012 utgör olagligt statligt stöd. Om Norge skulle fällas måste utbyggnaden utlysas på nytt, vilket kan få till följd att den planerade släckningen av FM-nätet 2017 måste stoppas eller flyttas fram. Myndigheterna väljer ofta att skjuta upp beslut när frågor av detta slag kommer upp, säger Bjørgan.

Bjørgan påpekar att en klagomål, som rör eventuellt olagligt statligt stöd kan föras vidare direkt till EFTA-domstolen även om ESA inte bedömer fallet som tillräckligt allvarligt. Biträdande direktören på NRK Øyvind Vasaasen säger till Dagens Næringsliv att han anser ett klagomål till ESA som en allvarlig fråga, men att planen om att släcka FM-nätet ligger fast.

Läs i Dagens Næringsliv: