söndag 12 november 2017

Systemskiftet: Allt fler tittare överger TV-mottagaren

Större delen av publiken för rörlig bild är beroende av nätplattformar
Amerikanska konsumenter spenderar mer tid med sina digitala enheter än någonsin tidigare, och särskilt medan de redan tittar på något annat. eMarketer uppskattar att 177,7 miljoner vuxna regelbundet kommer att använda en andra skärmenhet medan de tittar på TV i år, en ökning med 5,1% jämfört med 2016. Undersökningar i USA bekräftar också den likartade utvecklingen i bl.a. Sverige och Norge.


I och med tittare spenderar mer av varje dag på nätet kommer samtidig medieanvändningen att öka. Omkring 162 miljoner människor kommer att 2017 använda smartphones som en andra skärm enhet medan du tittar på TV. Detta är mycket högre än de 110,5 miljoner samtidiga användare som förväntas för stationära/ bärbara datorer.

Varje månad kommer 46,2 miljoner vuxna åtminstone åtkomst till innehåll på nätet som är relaterat till vad de tittar på på TV. En mycket större grupp, 131,5 miljoner, kommer bara att se på orelaterat innehåll. Dessa personer sms:ar ofta, använder sociala medier eller nätshoppar medan de tittar på tv.

Undersökning från Hub Research pekar på att tv-tittande nu är vid en brytpunkt. De flesta amerikanska TV-tittare säger att de huvudsakligen tittar på sin favoritprogram via en internetanknuten plattform.

Enligt rapporten "Conquering Content" antyder 52% av de svarande att de främst tittar på sina favoritprogram på nätet som Netflix. Det representerar en kraftig förändring från 2014, då bara 31% valde nätet. Inte överraskande är Netflix en viktig källa för tittare, även om undersökningen visade att tablå-tv fortfarande som det föredragna alternativet för att titta på ett favoritprogram. Cirka 31% föredrar "på live-tv", medan 29% väljer Netflix. För bara fyra år sedan var var det 45% som valde live-tv och och endast 14% Netflix.

Denna undersökning bekräftar resultatet av en världsomspännande undersökning från Accenture, som fann ett mer dramatiskt skift. I denna studien i april 2017, med  26.000 internetanvändare över hela världen, fann man att bara 23% av respondenterna hellre skulle titta på tv-program på traditionellt sätt. Detta visade en signifikant förändring från 2016, när 52% sa att de fortfarande föredrog traditionell TV för visning av TV-innehåll.

 

Läs mer 

Survey Suggests Video Audience Is at Tipping Point

Few Viewers Are Giving the TV Set Their Undivided Attention
 

Läs även
Norrmän och svenskar allt mer nöjda med strömningstjänsterna
Dansk kulturminister tänker sig Netflix som public serviceplattform
Linjär tv får en alltmer brutal konkurrens