tisdag 26 september 2017

Ansökningar för nationell reklamradio på FM överraskade inte

Ingen ny betydande aktör med intresse för den svenska marknaden
Myndigheten för press, radio och tv har nu fått in 22 ansökningar om nationella tillstånd att sända kommersiell FM-radio. I stort sett är det hittillsvarande nordiska reklamradiooligopolet - Bauer, MTG och NRJ/RBS - som söker de nya tillstånden. Enda undantag är två mindre bolag i Skåne som idag driver bl.a. Guldkanalen respektive RetroFM samt en privatperson som ansökt mer på skämt. Senare i höst delas lokala/regionala FM-tillstånd ut och då ökar möjligheterna till förnyelse av svensk reklamradio.


Det finns tre nationella tillstånd att fördela. Dessa kommer att gälla under perioden augusti 2018-juli 2026. Handläggningsprocessen för inkomna ansökningar har nu påbörjats inför beslut nästa månad. Ansökningsprocessen för regionala/lokala tillstånd att sända kommersiell FM-radio pågår till 16 november 2017.

Läs mer om tillståndsprocessen här: www.mprt.se/radio2018

Läs även
Skånska Retro FM vill bli nationell kanal (Radionytt)
Nya tillstånd för kommersiell FM-radio utlysta i Sverige