fredag 25 augusti 2017

Nya tillstånd för kommersiell FM-radio utlysta i Sverige

Åttaårig tillståndsperiod indikerar att DAB nu är ute ur bilden.
Myndigheten för press, radio och TV har nu utlyst tre tillstånd för nationell FM-radio, liksom 35 regionala och lokala tillstånd. Gäller perioden 1 aug 2018 - 31 juli 2026. Ungefärliga täckningen för de nationella tillstånden blir drygt 80 procent. De regionala och lokala tillstånden gäller 21 områden med varierande täckning men som mest ett län.


De nya tillstånden fördelas till de som lämnar högst anbud per tillstånd. Vinnarna ha finansiella och tekniska förutsättningar för att driva radio. En förändring mot det nuvarande systemet är att det ska bli svårare för ett bolag att bli för dominerande på marknaden. Därför kan en person inte förfoga över fler än ett tillstånd inom ett sändningsområde om det är till nackdel för konkurrensen ur ett mångfaldsperspektiv.
 

Det två första nationella tillståndet får en befolkningstäckning på 83 procent, medan det tredje får 81 procent. Sista ansökningsdag för de nationella tillstånden är 21 september och för de regionala och lokal 16 november. De nationella tillstånden meddelas under hösten och de andra före årsskiftet.
 

Mer detaljer om tillstånden i Radionytt
Det finns redan ett par år tillstånd utfärdade för nationell och regional kommersiell DAB-radio  (2014-2022) för i första hand mediekoncernerna Bauer och MTG. Sändningar har dock ännu inte startat sedan en enig riksdag i februari 2016 förkastade förslaget om att ersätta FM-nätet med DAB+.  MPRT har ett par gånger godkänt att villkorad senaste sändningsstart kunnat senareläggas. Nu gäller det för bolagen att börja sända senast 2 oktober i höst.
 

Det saknas ekonomiska förutsättningar att sända både på FM och på DAB samtidigt som lyssnandet online stadigt ökar. Detta gäller såväl de kommersiella nätverken som Sveriges Radio.
 

Läs även
FM-bandet förnyas i Sverige. Kommersiell radio får 170 fler frekvenser
386 nya sändningstillstånd för FM-radio i Danmark
FM-radion fortsätter i Norge efter 2022