måndag 4 september 2017

Folkupproret mot DAB-radio i Norge sprider sig

Påtvingat teknikskifte ifrågasätts av allt fler.  Kan lyssnarna lita på NRK?
Motståndet mot att ersätta de rikstäckande FM-näten med nät byggda digital DAB+ teknik var påtagligt redan några år innan slutgiltiga beslutet i Stortinget 2016 om den FM-släckning som nu pågår. En analys pekar på att NRK hamnat i prekärt läge. Opinionen har visat sig i dagstidningarnas ledare, krönikor, expertuttalande och läsarinlägg liksom i sociala medier. Lyssnarnas kritik har varit förödande. Kortfattat handlar det om att ilskan över att tvingas över till en teknik som man upplever har stora brister ifråga om räckvidd, ljudkvalitet, hanterbarhet och säkerhet. En systemskifte som man aldrig bett om och nu dessutom får betala för.

Opinionsmätningar har hittills visat att en klar majoritet av norrmännen är emot FM-stängningen. Många är nu medvetna om att Norge hittills är ensam i världen om detta beslut. Ett exempel är en omröstning i Nettavisen (3 september) röstade 72 % av  2.795 läsare att de inte tänkte skaffa DAB-radio.

I dagspressen har DAB-satsningen försvarats enbart av företrädare för NRK och övriga med egna intressen i DAB.  NRK:s osakliga och partiska hållning i frågan riskerar att bli ett allvarligt trovärdighetsproblem för public service. Norges viktigaste nyhetsförmedlare är också den tyngsta aktören inom DAB-lobbyn.  Dessutom äger NRK tillsammans med svenska mediekoncernen MTG bolaget Digitalradio Norge AS som via sin webbplats radio.no sprider icke sanningsenligt information såväl i Norge som utomlands.

I sociala medier ifrågasätts hur hela processen sedan det första Stortingsbeslutet 2011 har gått till och man frågar sig också vilka intressen som satt agendan för de politiska besluten liksom vilket faktaunderlag besluten baseras på. Det har också i skrivelser till Riksrevisionen och Stortingets konstitutionsutskott begärts granskning av hur besluten kommit till hos regering och myndigheter.

De rikstäckande radiobolagen med NRK i spetsen som lämnar FM-bandet region efter region upplever nu ett totalt minskat antal lyssnare trots att antalet kanaler blivit fler. För att öka intresset för DAB-radion skänker NRK och de kommersiella kanalerna (som ägs av Bauer och MTG) stora mängder DAB-mottagare bl.a. genom lyssnartävlingar. Det visar sig finnas band mellan personer verksamma inom NRK, Digitalradio Norge AS och företag som importerar DAB-mottagare. 

En stor del av Norges personbilar, bussar och lastbilar saknar DAB-radio. Det har visat sig vara en dyrbar historia att installera DAB i större delen av bilarna. Dessutom rapporteras att många s.k. DAB-adaptrar och antenninstallationer fungerar dåligt i bilar.  Många norrmän har upptäckt att ett bättre alternativ för att ersätta FM-radion särskilt i bil är mobilt bredband (4G) via smartphone som ger större mångfald och bättre ljudkvalitet än DAB+. Om man nu inte nöjer sig med vad som kommer att finnas kvar på FM-bandet; norsk lokalradio liksom sändningar från Sveriges Radio (främst P3).

Det har dessutom nu visat sig att den smartphone med inbyggd DAB+ som drivits fram av norska intressen och lanserades 2016 inte är någon succé.  Det är svårt att hitta någon elektronikkedja i Norge som säljer denna smartphone.

I sociala medier kan man notera att den DAB-negativa opinionen ökar i takt med att FM- nätet stängs av. På Facebook finns flera grupper och communities som enligt senaste beräkning tillsammans samlar mer än 30.000 personer. Den största gruppen är nu Nei till tvångsinnføring av DAB  som nu är uppe i 3.500 medlemmar.  Företrädare för denna grupp kommer nu att demonstrera mot DAB bl.a. med hjälp av en brandbil.

Politikerna i Stortinget har ännu inte reagerat öppet på folkupproret. Sannolikt beror detta på att valet 11 september är för nära. Men bedömare räknar med att ”bubblan spricker” senare i höst. Då kan frågan om Stortinget helt enkelt har fattat ett felaktigt beslut komma att lyftas av en del partier.  Opinionstrycket kan också förväntas öka när bl.a. huvudstadsområdet drabbas av stängningen av NRK:s FM-nät, som påbörjas 20 september strax efter valet.  Aktuella områden är Vestfold, Østfold, Oslo och Akershus.

Läs:  Tidningsartiklar, ledare och debattinlägg i norsk press 2014-2017

Läs även
Granskning av DAB-beslut i Stortinget krävs nu i Norge.

Två av tre norrmän är missnöjda med DAB-radion
Norskstyrd satsning på smartphones med DAB+ ett fiasko